Uzmanlıklar

Üroloji Uzmanlığı

Üroloji

Üroloji Nedir?

Üroloji, (eski adıyla bevliye) erkek ve kadınların idrar yolları ve organları ile erkeklerin üreme organlarını kapsayan; bu sistemlere ait hastalıkların tanısı, medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen cerrahi bir branştır.

Üroloji kliniğinde yapılan tüm işlemler alanında uzman hekimler, tecrübeli yardımcı sağlık personelleri ve güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmalıdır.

Üroloji kliniklerinde güncel ve son teknolojik yöntemler ile teşhis edilen

 • Üro-Genital Hastalıklar,
 • Medikal Tedavi,
 • Endoskopik Cerrahi,
 • Açık / laparoskopik cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Ürolojide Tanı Yöntemleri

Laboratuvar Tetkikleri Ürolojik hastalıkların tanısı için kan ve idrar tahlillerinden sıklıkla yararlanılmaktadır.  Bu tahlillerin sonucunda kanda ve idrarda meydana gelen değişiklikler ortaya çıkar ve hastalığın ne olduğu anlaşılır. Buna göre de tedavi sürecinin nasıl olacağı belirlenir. 

Üroloji bölümlerinde en sık istenen tahliller;

Sperm Analizi,

Tümör Markerlarının Araştırılması,

Bakteri ve Virüs taramaları,

Çeşitli Proteinlerin ve Enzimlerin Araştırılmasıdır.

Ek olarak, ürolojik hastalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek potansiyel hastalıklar için de vücudun başka bölümlerden de örnekler alınıp, incelenebilir.

Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG) Vücudun içindeki, özellikle karın bölgesindeki organları incelemek ve görüntülemek amacıyla en çok kullanılan cihazlardan biri de ultrasondur. Ultrason cihazının vücuda herhangi bir zararı yoktur. En yaygın kullanım alanı gebelik takibi ve kadın hastalıklarının tespitidir. Bunun dışında üroloji de ultrasonun kullanıldığı bölümlerden biridir. 

Prostat bezine ilişkin kanser ve benign prostat büyümesi gibi hastalıkların tespiti için Kransrektal USG (TRUS), üriner sisteme ilişkin her türlü hastalığın araştırılması amacıyla Üriner USG ve bu bölgelerde tespit edilen tümör ve benzeri yapılanmalardaki damarların incelenmesi için ise Doppler USG kullanılır.

Üroflowmetri (İşeme Testi) Genellikle idrar boşaltma güçlüğü yaşayan hastalara uygulanan, idrar akış hızını ve süresini ölçen bir tanı yöntemidir. Uygulama için ultrasonda olduğu gibi idrara sıkışık olmak gereklidir. Sonrasında mesane tamamen boşaltılır ve bu sırada cihaz yardımıyla idrar ölçümü yapılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Bilgisayarlı tomografi (BT) yumuşak dokuların, damarların ve kemiklerin birden fazla açıdan çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesi işlemidir.

BT işleminde hasta hareketsiz bir şekilde masa üzerinde yatar, bu sırada tomografi cihazı sürekli hastanın etrafında dolaşır ve her açıdan görüntüler çeker. Görüntünün netliğini etkilememesi açısından hastanın üzerinde sadece hasta önlüğü olmalıdır. Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar yüksek radyasyon yaymasından dolayı BT’ye giremezler. Bilgisayarlı tomografinin ürolojide kullanım alanları;

Böbrek,

Üreter ve Mesanede Bulunan Taşların Görüntülenmesi,

Üriner Sstem ve Erkek Üreme Organlarına İlişkin Tümörlerin ve Bu Organlara ilişkin Travmaların araştırılmasıdır.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), vücudun herhangi bir bölgesinin elektromanyetik ve radyo dalgaları kullanılarak görüntülenmesini sağlayan bir cihazdır. MR’da x ışınları kullanılmadığı için radyasyon yaymaz. Bu sebeple herhangi bir zararı yoktur; çoğu hastada, hatta doktor önerisiyle gebelerde bile kullanılabilir. Ancak yüksek manyetik alan oluşturması sebebiyle işlem sırasında hastanın üzerinde herhangi bir metal eşya bulunmamalıdır.  Üroloji uzmanları tarafından, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tüm kanserlerin teşhisinde ve takibinde tercih edilebilir.

Voiding sistoüretrografi (VSUG) Voiding sistoüretrografi, boşaltım sırasında mesane ve idrar kanallarının görüntülenmesi amacıyla mesaneye sonda yardımıyla kontrast madde verilerek yapılan işlemdir. Yaygın olarak idrarın geri kaçması (Vezikoüreteral reflü) şüphesi varsa kullanılır. Vezikoüreteral reflü tedavi edilmeyip ilerlediği takdirde böbreklere kadar ulaşabilir. Bu da ciddi hastalıklara sebep olabilir. VSUG, x ışınlarının kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü olumsuz etkilememesi için işlem sırasında hastanın kıyafeti üzerinde metal cisimler bulunmamalıdır.

Ürodinami: Ürodinami genellikle idrar kaçırma hastalığının sebeplerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.  Bu yöntemde mesane sonda yardımıyla sıvı ile doldurulur ve boşaltım sırasındaki kasılmalar bilgisayarla incelenir. İdrar kaçırma hastalıkları dışında; prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.

PSA Testi: Prostatta bulunan meninin kıvamını, akışkanlığını düzenleyen enzime PSA (Prostat Spesipik Antijen) denir. Sağlıklı kişilerde PSA değeri kanda çok düşüktür. Ancak prostattaki herhangi bir hastalık PSA’nın kandaki seviyesini değiştirmektedir. Bu sebeple kanda yapılacak PSA testi, prostat hastalıklarının teşhisinde oldukça önemlidir. PSA testi günün her saatinde yapılabilir; açlık veya tokluk gerektirmez.

Prostat Biyopsisi: Prostat biyopsisi, prostat kanserini tespit etmek amacıyla prostattan parça alınması işlemidir. Prostat biyopsisi lokal anestezi ile yapıldığı için işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı duyulmaz. İşlem sonrasında alınan parça, incelenmesi amacıyla patolojiye gönderilir. Çıkan sonuca göre tedavi yöntemi belirlenir. PSA testiyle de prostat kanserine ilişkin bulgular anlaşılsa bile kesin tanı için biyopsi sonucunu beklemek gerekir.

Nasıl Üroloji Uzmanı Olunur?

Üroloji uzmanı olmak için üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden mezun olmak gerekir.

Lisans eğitiminin ardından, Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve 5 yıllık Üroloji Uzmanlık eğitimi almak şarttır.

Ürolog ya da Üroloji Uzmanı Olanların Görev ve İşlem Basamakları Şunlardır:

 • Hastanın şikayetleri ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Hastanın ürolojik açıdan fiziki muayenesini yapmak,
 • Yatış endikasyonu olan hastaların servise yatmalarını sağlamak,
 • Tedaviyi gerçekleştirmek,
 • Takip ve Kontrolünü Yapmak,
 • Gerekli Radyolojik ve Biyokimyasal Tetkiklerin Yapılmasını Sağlamak,
 • ÜrolojikTest veTetkikleriBizzat Yapmak veya Yapılmasını Sağlamak (meni, ereksiyon, ürodinami, prostat incelenmesi, 
 • İdrar kaçırma,Mesane sistografisi, biyopsi vb.),
 • Gerektiğinde Diğer Hekimlerle Konsültasyonlarda Bulunmak,
 • Muayene Bulgularını ve Tetkik Sonuçlarını Değerlendirip Hastalığa Tanı Koymak,
 • Hastalara Gerekli Durumlarda Medikal ya da Cerrahi Tedavi Yöntemlerini  Uygulamak,
 • Cerrahi Tedavi Gereken Durumlarda Hastaların, Ameliyat Öncesi Gerekli Rutin Tetkiklerini İstemek ve Değerlendirmek,
 • Gerekli Durumlarda İlgili Uzmanlık Alanlarından Görüş Almak,
 • Üriner Sistemdeki (böbrek, mesane, testis, prostat ve penis vb. ) Organlardaki anatomik ve fizyolojik bozukluklar ile bu sistemde oluşan hastalıkların medikal ya da cerrahi tedavilerini yapmak,
 • Üriner Sistem Taş Hastalığının Her Türlü Tedavisi,
 • Taş Ameliyatları,
 • Taş Kırma İişlemlerini Yapmak,
 • Prostat Büyümesi ve diğer Prostat Rahatsızlıklarının Tedavilerini ve Prostat Ameliyatlarını Yapmak,
 • Üriner Sistemde Oluşan Tümörleri almak,
 • Edinsel ve Doğumsal Patolojilere Müdahale Etmek,
 • Enfeksiyonlar Sonucu Oluşan Rahatsızlıkların Medikal ya da Cerrahi Yollarla Tedavilerini Yapmak,
 • Cinsel Fonksiyon Bozukluklarını Tedavi Etmek,
 • Erkek Kısırlığını Tedavi Etmek,
 • İdrar Kaçırma gibi Hastalıkların Tedavilerini Yapmak,
 • Hasta veya Hasta Yakınına; Hastalık, hastalığın tedavisi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek,
 • Tedavi Sonrası düzenli kontrollerle hastaya süreç hakkında bilgi vermek, sorularını yanıtlamak, şikayetlerini çözüme kavuşturmak.

Üroloji Uzmanı; hastanelerde ya da kendi kliniğinde ürolojik kanserler ve hastalıklar alanında tanı ve tedavi hizmetleri verebilir.

Ürolojinin farklı alanlarında ve cerrahi yöntemlerinde uzmanlaşabilir.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.


Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar

Üroloji UZMANLIK ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ

Uzm. Dr. Celal Sönmez
Üroloji

Uzm. Dr. Celal Sönmez

(5.00)
Dr. Mustafa Aydın
Üroloji

Dr. Mustafa Aydın

(5.00)
Uzm. Dr. Kiril Urukal
Üroloji

Uzm. Dr. Kiril Urukal

(5.00)
Op. Dr. Adem Şahin
Üroloji

Op. Dr. Adem Şahin

(5.00)
Op. Dr. Hasan Ereselli
Üroloji

Op. Dr. Hasan Ereselli

(5.00)
Op. Dr. Evren Işık
Üroloji

Op. Dr. Evren Işık

(5.00)
Uzm. Dr. Ali Gümüş
Üroloji

Uzm. Dr. Ali Gümüş

(5.00)
Prof. Dr. Ali Beytur
Üroloji

Prof. Dr. Ali Beytur

(5.00)
Üroloji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe