Uzmanlıklar

Psikiyatri Uzmanlığı

Psikiyatri

Psikiyatri (Ruh Hekimliği),

 Psikiyatri bir tıp dalıdır.

Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, denilen tüm  durumlar yer alır.

Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.

Psikiyatristler mesleğe adını da veren ruh kavramı ile beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerini anlarlar. 

Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir.

Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir.

Psikiyatrik Hastalıklarda Etmenler:

  1. Bedensel Etmenler,
  2. Dış Etmenler.

Bu etmenleri örneklemek gerekirse; Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksektir.

Yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda ise dış etmenler belirleyici rol oynamaktadır.

Psikiyatrik Hastalıkların Tedavi Yöntemleri:

Doğrudan Bedene Uygulanan Yöntemler (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb. de) olduğu gibi,

Kişinin duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de bu meslek alanında yer alır.

Bu yöntemleri bu konularda yeterli eğitim almış kişilerin uygulamaları gerekir. 

Her durum ve şart altında uygulanacak olan Psikiyatrik uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır.

Son dönemde beyin faaliyetlerine ait bilgi birikiminde büyük artışlar olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişikliklerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 

Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur. Bu konuda birçok deneysel çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye'de halkımız tarafından meslek guruplarının anlamları ve çalışma alanları tam olarak bilinmemektedir. Örnek vermek gerekirse sıklıkla psikolog ya da psikiyatri hekimi (psikiyatrist) kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bu sebepten dolayı, aslında aldıkları eğitimleri çok farklı olan bu meslek gurupları birbirlerine karıştırılmaktadırlar. 

Ruh sağlığı ile ilgili sorun yaşayan kişiler nereye başvuracakları hususunda kararsızlık yaşamaktadır.

Ruh sağlığı hizmeti bir ekip çalışması içerisinde yürütülmelidir. Ruh sağlığı ekibinin birer parçası olan dünyada  ve ülkemizde uzun yıllardır işbirliği içinde çalışan psikiyatri hekimi ve psikologların görev tanımlamaları kargaşasının son bulması gerekmekte ve kişilerin nereye başvuracakları konusu aydınlığa kavuşmalıdır.

Psikiyatri Hekimi

Ruhsal rahatsızlıkların önlenmesi, tanınması, tedavi edilmesinde ve rehabilitasyonunda çalışan tıp fakültesi mezunu psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimdir. Psikiyatri hekimi, 6 yıllık tıp fakültesinden mezun olmuş ve ondan sonra 4-5 yıl psikiyatri ihtisası yapmış hekimlere verilen unvandır.

Böylece aldığı eğitimle insanın hem genel tıbbi hastalıklar hakkında bilgi sahibi olan hem de ruhsal yapısını değerlendirme ,tanı koyma, ayırıcı tanı yapma ve tedavi etme bilgisi ve yetkisine sahip olan kişilerdir psikiyatristler.

Psikiyatri hekimi klinik karar verici olarak ruh sağlığı ekibi içinde koordinasyonu sağlayan kişi olmaktadır.

Psikiyatri Hekiminin Yetki ve Sorumlulukları:

  • Tıbbi Süreçleri Değerlendirerek, Psikiyatrik Tablolara Ait Olan Ayırıcı Tanı Çalışmaları yapmak,
  • Hastalığın Tanısını Koymak,
  • Tedaviyi Planlamak,
  • İlaç ve Diğer Tedavi Yöntemlerinin Yanında Uygun olan Psikoterapi Yöntemini Uygulamak,  
  • Gerekmesi Durumunda Hastayı Diğer Bölümlere Yönlendirmek.


Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar
Psikiyatri Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe