Uzmanlıklar

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanlığı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkların pek çoğu ayaktan tetkik, tedavi ve izlem gerektirmektedir.

Bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş bulunan polikliniklerde,

 • Genel Endokrinoloji,
 • Tiroid,
 • Diyabet,
 • Obezite,
 • Lipid Metabolizması,
 • Hipertansiyon,
 • Hipofiz,
 • Adrenal,
 • Metabolik Kemik Hastalıkları

alanlarında hizmet verilmektedir.

Bu hastalıklar, sağlıkla ilgili riskleri artırmanın yanı sıra yaşam kalitesini önemli derecede bozan kronik hastalıklardır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniğinde modern tıbbın tüm olanakları kullanılarak, multidisipliner işbirliği içinde poliklinik ve yatan hasta hizmetleri sunulmaktadır.

Diyabet tanı, takip ve tedavisi, konusunda uzman doktor, diyabet hemşiresi ve diyetisyen kadrosu ile yapılmaktadır.

Tiroid hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, bilimsel veriler ve uluslararası klavuzlarda verilen bilgiler ışığında, hastalara güncel ve bilimsel hizmet sunulmaktadır. Tiroid hastalıklarının izleminde en değerli tanı incelemelerinden biri olan tiroid ultrasonografi ve gerekli durumlarda ince iğne aspirasyon biyopsisi bölümü uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bunun dışında Toksik tiroid nodülü ve Tiroid kanseri tanısı konulduktan sonra hastade tedavi ve takip açısından her türlü tıbbi imkan bulunmalıdır.

Gerek cerrahi, gerekse düşük veya yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi deneyimli uzmanlar tarafından hastaneler endokrinoloji ve Metabolizma servislerince yapılabilmektedir.

Takip aşamasında da hem klinik, hem de geçerli görüntüleme yöntemleri olan ultrasonografik ve radyoaktif iyot taraması ile sintigrafik olarak tam ve güvenilir takip imkanı bulunmaktadır. Her türlü endokrinolojik tanı testi yapılabilmektedir;

Bu Testler:

 • Glukoz Tolerans testi,
 • ACTH (Synacthen) Uyarı testi,
 • İnsülin Hipoglisemi testi,
 • Glukoz-Büyüme Hormonu Baskılama testi,
 • Dekzametazon Baskılama testi,
 • Su Kısıtlama Testi,
 • Tuz Yükleme testi,
 • 72 Saatlik Açlık testi,
 • TRH Uyarı testi, GnRH Uyarı testi,
 • Human Koryonik Gonodotropin Testi (Pregnyl testi),
 • CRH Uyarı testi,
 • GHRH Uyarı testi
 •  İnferior Petrozal Sinüs Örnekleme
 • CRH Uyarı testi,
 • Adrenal Venöz Örnekleme ile Aldosteron ve Kortizol değerlendirme testleridir.

Yukarıdaki Konu İle İlgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.


Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar UZMANLIK ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe