Uzmanlıklar

Çocuk Ürolojisi Uzmanlığı

Çocuk Ürolojisi

Bir çok hastanede bulunan üroloji servislerinin yanısıra sadece çocuklarda bulunan ürolojik hastalıklar ile ilgilenmek üzere Çocuk Üroloji Bölümleri ve uzman doktorları bulunmaktadır.

Serbest olarak çalışan ve kendi muayenehanelerinde bu hizmeti veren çocuk ürologları da bulunmaktadır.

Bu bölümde görev yapan doktorlar, çocuk psikolojisini de iyi tahlil ederek rasyonel yaklaşımlar ile çocuğun içinde bulunduğu sorunları tespit eder ve gerekli olan tedavilerin yapılmasını sağlarlar. Kısaca belirtmek gerekirse çocuk ürolojisi ile ilgili genel tanım aşağıdaki gibidir;

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yeni doğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. 

Çocuk Ürolojisi anne karnından başlayarak 18 yaşına kadar olan çocukların

 • Böbrek,
 • İdrar Yolları,
 • Penis,
 • Testis
 • Genital Bölge Hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen, tıpta bir uzmanlık dalıdır.

Çocuk ürolojisi bölümü devlet hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezlerinde bulunur.

Özel olarak çalışan çocuk ürolojisi uzmanları da bir çok şehrimizde mevcuttur.

Çocuk ürolojisi Uzmanları;

 • Kız ve Erkek Çocuklarda Böbrek Taşları,
 • Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri,
 • Böbreğin Doğuştan Anomalileri,
 • Böbreğin Enfeksiyonları,
 • Üreteropelvik Bileşke (UP) Darlığı,
 • Üreterovesikal (UV) Bileşke Darlığı,
 • Üreter Taşları,
 • Mesane Taşları, ve Tümörleri,
 • Nörojen Mesane ,
 • Vezikoüreteral Reflü(VUR),
 • Ekstrofi Vesikale,
 • Erkek Çocuklarda Peygamber Sünneti,
 • Epispadyas, İnmemiş testis,
 • Hidrosel,
 • Varikosel,
 • Çocukluk Çağı Hastalıklarına Bakar.

Yukarıdaki Konu ve Sorular İle İlgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.


Çocuk Ürolojisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe