Doktorunuzdan randevu takvimi talep edebilirsiniz.

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
  • Akciğer Kanseri
  • Akciğerin iyi huylu tümörleri
  • Göğüs duvar deformiteleri (Pektus ekskavatum ve Pektus karinatum
  • Göğüs Duvar Tümörleri
  • İntratorasik guatr
  • Mediasten hastalıkları cerrahisi
  • NUSS ve ABRAMSON operasyonları
  • Trakea hastalıkları cerrahisi
  • VATS Akciğer Rezeksiyonları
  • VATS Timektomi
Doç. Dr. Levent Cansever için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?

Doktorunuza yorum yazmadan da değerlendirmede bulunabilirsiniz.