Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğerin iyi huylu tümörleri
 • Göğüs duvar deformiteleri (Pektus ekskavatum ve Pektus karinatum
 • Göğüs Duvar Tümörleri
 • İntratorasik guatr
 • Mediasten hastalıkları cerrahisi
 • NUSS ve ABRAMSON operasyonları
 • Trakea hastalıkları cerrahisi
 • VATS Akciğer Rezeksiyonları
 • VATS Timektomi
Doç. Dr. Levent Cansever için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?