Uzmanlıklar

Göğüs Cerrahisi Uzmanlığı

Göğüs Cerrahisi


Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp ve ana damarlar hariç diğer organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Göğüs Cerrahisi Neye Bakar:

  • Göğüs Kafesinde Bulunan Doğumsal Deformasyonlar,
  • Tümör  Oluşumları,
  • Solunum Yollarında Meydana Gelen Darlık ve Tıkanmalar,
  • Tümörler ile Akciğerler ile İlgili Cerrahiler,
  • Diyafram ve Yemek Borusuna Ait Doğumsal veya Sonradan Gelişmiş Cerrahi Alanına Giren Hastalıklar,


Hastanelerin Göğüs Cerrahisi Bölümü Kimlerle İşbirliği ile Çalışır:

Onkoloji,

Göğüs Hastalıkları,

Genel Cerrahi,

Radyoloji uzmanları.

Göğüs Cerrahisi Bölümlerinde Hangi cerrahi İşlemler Yapılmaktadır?

Kanser Cerrahisi: Göğüs boşluğu içerisinde yer alan kalp ve büyük damarlar haricindeki tüm organlara ilişkin kanser hastalıkları, göğüs cerrahisi birimlerinin ilgilendiği vakalardır. Bu organlarda oluşan kanserlerde kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarına ek olarak çoğu durumda cerrahi girişimlerden de yararlanılması gerekir. Uygulanan cerrahi işlemler genellikle kötü huylu tümörlerin ve çevresinde yer alan bir miktar sağlıklı dokunun operasyonla çıkarılması, ilaç tedavileri ile desteklenmesi şeklinde seyreder. Kanser vakalarında uygulanan cerrahi operasyonlar özellikle çevrede bulunan farklı doku ve organlara metastaz yapmamış olgularda çok büyük bir oranda iyileşme sağlar.

Amfizem Cerrahisi: Yaygın olarak sigara kullanan ve sürekli olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde görülen amfizem, akciğerlerde solunumdan sorumlu en küçük birimler olan alveollerin yapısal anlamda bozulmaları sonucunda gelişen bir sağlık sorunudur. Tedavide mevcut durumun iyileştirilmesinin yanı sıra ilerlemeyi önleyici yaşam tarzı değişikliklerinin de uygulanması esastır. Cerrahi tedavide hastalıklı bölgenin rezeksiyonu (çıkarılması), video destekli torakoskopik cerrahi uygulaması (VATS), median sternotomi gibi göğüs cerrahisine ilişkin tekniklerden uygun olanları gerçekleştirilir. Girişimler hastalığın boyutu ve hastanın durumuna göre tek akciğerde ya da her iki akciğer üzerinde uygulanabilir.

Tüberküloz Cerrahisi: Halk arasında verem olarak da bilinen tüberküloz hastalığı, akciğerlere ilişkin bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle hastalığın ilerlemiş olduğu durumlarda uzun süreli tedavi gerektiren tüberkülozda antibakteriyel tedavinin yanı sıra bazı durumlarda cerrahi girişimlere de ihtiyaç duyulur. Özellikle tedavide belirli bir başarı oranının yakalanmış olduğu hastalarda cerrahi tedaviye geçilerek akciğerin yüzey tabakasının çıkarılması şeklinde uygulanan dekortikasyon işlemi, wedge rezeksiyonu, tek veya çift taraflı lobektomi ve segmentektomi gibi uygulamalardan uygun olanı tercih edilerek alanında uzman göğüs cerrahları tarafından işlemler gerçekleştirilir.

Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi: Modern tıbbın sağlamış olduğu imkanlar yardımıyla geliştirilen yeni tekniklerle uygulanan göğüs cerrahisi uygulamaları, minimal invaziv göğüs cerrahisi olarak adlandırılır. Robotik cerrahi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulamaları, bu şekilde gerçekleştirilen başarı oranını yükseltip iyileşme süresini kısaltan yenilikçi uygulamalardır. Minimal invaziv cerrahi teknikleri yardımıyla günümüzde akciğer kanserlerinin birçoğu, timus bezine ilişkin tümör oluşumları ve myasthenia gravis hastalığı gibi göğüs cerrahisinin alanına giren pek çok hastalığın cerrahi tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Travma Cerrahisi: Göğüs cerrahisinin ilgilendiği organ ve dokulara ilişkin kazalar, kesici ve delici aletlerle yaralanmalar, akciğerler ve solunum yollarına yabancı cisim kaçması ve aşırı basınca maruz kalma gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan travmaların tedavisi, göğüs cerrahisi klinikleri uzmanları tarafından uygulanacak cerrahi operasyonlar ile gerçekleştirilir. Aynı zamanda psödokistler ve hematomların tedavileri de bu alana girer.

Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması: Öksürme ve soluk alıp verme sırasında göğüste ağrı, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren göğüs boşluğunda sıvı toplanması, kaburga kemikleri ile kaslar arasında kalan bölgede sıvının çeşitli nedenlere bağlı olarak birikmesi nedeniyle gelişir. Akciğerlerde bulunan bazı hastalıklar, siroz, böbrek ve karaciğer hastalıkları ve organ yetmezlikleri bu soruna neden olabilecek faktörlerden birkaçıdır. Biriken sıvı cerrahi girişimler yardımıyla boşaltılabilir. Fakat tedavide asıl amaç sıvının birikimine neden olan etkenin tespit edilerek bunun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak işlemleri içerir.

Akciğer Delinmesi : Doğrudan akciğerlerde, akciğerin komşuluğunda bulunan organlarda veya kaburga kemiklerinde meydana gelen travmalar sonucunda akciğer yüzeyinin delinmesine yol açması nedeniyle gelişen bir sağlık sorunudur. Pnömotoraks ve akciğer kollapsı olarak da adlandırılan bu durumda delinmenin gerçekleştiği bölgede hava ve sıvı birikmesi de gerçekleşebilir. Akciğerlerin olması gerektiği gibi esneyerek genişlemesi mümkün olamadığından soluk alıp verme sırasında şiddetli ağrı meydana gelebilir. Tedavisi göğüs cerrahisi birimlerinde yapılacak cerrahi operasyon ile gerçekleştirilir.

Akciğerde  Hacim Azaltıcı  Cerrahi:   Akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi tekniklerden bir tanesi de hacim azaltıcı cerrahi uygulamalardır. Bu tedavi yöntemi ile hastalıklı bölge akciğerden çıkarılarak sağlıklı kısmın genişletilmesi ile sağlıklı bir akciğer elde edilmesi hedeflenir. Operasyon göğüs cerrahisi kliniklerinde yenilikçi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir.

Mediyastinoskopi: Akciğerlerin iç ve orta kısımlarına ulaşmak için kullanılan mediyastinoskopi ve mediyastinotomi teknikleri, göğüs hastalıklarında sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Endoskopi yardımıyla kapalı operasyon şeklinde uygulanması durumunda işlem mediyastinoskopi, açık cerrahi operasyon şeklinde uygulanması durumunda ise mediyastinotomi olarak adlandırılır. Genellikle akciğer kanserine ilişkin tümörlerin tanı ve tedavisinde kullanılır.

Bronkoskopi:  Bükülmeyen bir tüp ve ışıklı endoskop yardımıyla solunum yolları ve bronşların görüntülenmesini sağlayan endoskopi işlemi, bronkoskopi olarak adlandırılır. Bölgede bulunan hastalıkların tanısı veya tedavisi için uygulanan işlemde gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi alınması da mümkün olabilmektedir.

Özofagoskopi: Göğüs cerrahisinde kullanılan endoskopinin bir diğer alt dalı ise özofagoskopidir. Halk arasında yemek borusu olarak da bilinen özofagusa ilişkin hastalıkların araştırılması, yemek borusunun boyutu ve genişliğinin belirlenmesi, gerekli görüldüğünde şüpheli lezyonlara ilişkin biyopsilerin alınması ve girişimsel radyoloji teknikleri ile bazı hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla uygulanabilmektedir.

Göğüs Duvarı Deformite Onarımları ( Nuss Tekniği): Göğüs duvarında bulunan doğumsal veya sonradan gelişimli deformasyonların tedavisinde uygulanan Nuss tekniği, göğüs kafesinde yer alan çukurlukların özel bir teknik yardımıyla onarılmasını sağlar. Basit ve etkili bir tedavi yöntemi olan bu teknik sayesinde hastalarda önemli komplikasyonların gelişimine yol açan deformiteler 20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde çok küçük boyutlu kesiler açılarak tedavi imkanı sunar.

Video Yardımlı Toroskopi: Göğüs cerrahisi alanında kullanılan modern ve yenilikçi yöntemlerden bir tanesi olan video yardımlı torakoskopi (VATS), göğüs hastalıklarına ilişkin birçok ciddi hastalığın kapalı ameliyat teknikleri ile daha az kesi ve daha kısa bir iyileşme süreci gerektirecek şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikle yapılan operasyonlarda 1,5-2 cm gibi küçük kesiler içerisinden özel metal aletler kullanılarak göğüs boşluğuna girilir ve hastalığın tedavisine yönelik gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Diafragma  Cerrahisi: ​​​​​​​Diyaframa ilişkin yırtılma, felç, tümör gibi hastalıkların tedavisi için gereken cerrahi işlemler, diafragma cerrahisi olarak adlandırılır. Bunların arasında diyaframın gerdirilmesi ile gevşekliklerin ortadan kaldırılması, yapısal bozuklukların ve yırtıklıkların onarımı, tümörlerin çıkarılması gibi işlemler yer alır.

Trakea Cerrahisi ve Trakeal Stentler: ​​​​​​​Halk arasında soluk borusu veya nefes borusu olarak da bilinen trakea üzerinde gerçekleştirilen her türlü cerrahi girişim, trakea cerrahisi olarak adlandırılmaktadır. Solunum yolunun açılması için soluk borusuna delik açılması işlemi ve soluk borusunda oluşan darlıkların tedavi edilebilmesi amacıyla stentlerin yerleştirilmesi gibi işlemler soluk borusu üzerinde uygulanan en yaygın cerrahi operasyonlardır. Hassasiyet gerektiren bu operasyonlar alanında uzman göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirilir. 

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Göğüs Cerrahisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe