Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Akıcılık Bozuklukları
 • Artikülasyon Bozukluğu
 • Çocukluk Çağı Apraksisi
 • Disleksi (Okuma Bozukluğu)
 • Dizartri
 • Fonolojik Bozukluklar
 • Kekemelik
 • Konuşma Sesi Bozuklukları
 • Otizm
 • Selektif Mutizm
 • Ses Bozuklukları
 • Yutma Bozuklukları
Dkt. Ayşegül Sarıkaya için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?