Uzmanlıklar

Radyoloji Uzmanlığı

Radyoloji


Radyoloji, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çeşitli görüntüleme teknolojilerini kullanan bir tıp dalıdır.

Sağlık sektörünün neredeyse her alanında radyolojik muayene yapılır.

Vücut İçi Yapıların Görüntülenme Yöntemleri:

 1. Röntgen, 
 2. Manyetik Rezonans (MR),
 3. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 4.  PET taraması. 

Radyoloji Alanları;

 1. Tanısal Radyoloji, 
 2. Girişimsel radyoloji.

Radyoloji, hastaları etkileyen çoğu tıbbi kararın hayati bir bileşenidir ve radyologlar tüm klinik uzmanlıklarla çalışabilir

Geniş kapsamlı tanı testlerini yorumlayan, hastalık veya yaralanma tanısında uzmanlaşmış doktorlara ise radyolog denir.

Tanısal radyoloji uzmanı, tanı zincirindeki son halkadır, teşhisi değerlendirmeye ve desteklemeye yarayabilecek görüntüleri araştırır. Görüntü üretmek için teknik ekipmanı kullanıp yönetebilen tıbbi görüntüleme uzmanına ise radyolojik teknoloji uzmanı adı verilir.

Hastanelerde radyolojik muayenelerin yapıldığı kısım genellikle radyoloji adını almakla birlikte, röntgen veya görüntüleme bölümü olarak da adlandırılabilir.

Radyologlar hastanın durumuna bağlı olarak tüm tıp uzmanlarıyla birlikte çalışabilirler. 

Teşhis radyografisinin ana odağı, hastalıkların, iskelet ve yumuşak doku anormalliklerinin ve travmanın tanımlanması ve izlenmesidir.

Radyoloji, özellikle kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde gereklidir.

Radyologlar hastanın durumuna bağlı olarak tüm tıp uzmanlarıyla birlikte çalışabilirler. Teşhis radyografisinin ana odağı, hastalıkların, iskelet ve yumuşak doku anormalliklerinin ve travmanın tanımlanması ve izlenmesidir.

Radyoloji, özellikle kanser olmak üzere birçok hastalığın teşhisinde gereklidir.

Tanı radyolojisi:

Belirtilerin nedenini teşhis etmek için,

Vücudun alınan tedaviye ne derece yanıt verdiğini kontrol etmek için,

Meme kanseri, kolon kanseri veya kalp hastalığı gibi farklı hastalıkların erken teşhisi için kullanılabilir.

En sık kullanılan tanısal radyoloji testleri:

 • BT anjiyografi dahil olmak üzere bilgisayarlı tomografi (BT),
 • Üst GI (gastrointestinal sistem) ve baryum lavmanlarını içeren floroskopi,
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR),
 • Manyetik rezonans anjiyografi (MRA),
 • Mamografi Kemik Taraması,
 • Tiroit Taraması,
 • Talyum Kardiyak Stres testi gibi testleri içeren nükleer tıp incelemeleri,
 • Göğüs röntgeni içeren düz röntgen PET görüntüleme,
 • PET taraması olarak adlandırılan pozitron emisyon tomografisi Ultrason.

Girişimsel ve tedavi radyolojisi:

Girişimsel radyoloji, açık cerrahi uygulanmayan hastaların tedavilerinde minimal invaziv prosedürler için görüntü rehberliği sağlar.

 • BT,
 • ultrason,
 • MR ve
 • Floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri, tıbbi prosedürleri yönlendirmeye yardımcı olmak üzere kullanılan radyolojik tekniklerdir.

Girişimsel radyoloji prosedürüne örnekler:

 1. Anjiyografi (damar görüntüleme) veya anjiyoplasti (damar genişletme) ve stent yerleştirme,
 2. Kanamayı kontrol altına almak için embolizasyon,
 3. Kanser tedavileri: Kemoembolizasyon (kemoterapi ilaçlarıyla yüklü mikroküreler ile embolizasyon) veya Y-90 radyoembolizasyonu (Yitrium-90 mikrosfer),
 4. Tümör embolizasyonuTümör ablasyonu tedavileri,
 5. Radyofrekans ablasyonu (ısı ile buharlaştırma),
 6. Kriyoablasyon (tümörü dondurma) veya mikrodalga ablasyonu (ısı ile buharlaştırma),
 7. Omurga ve bel kemiği kırığı tedavileri: Vertebroplasti ve kifoplastiİğne biyopsileri,
 8. Akciğerler, tiroid bezi ya da farklı organlarda Meme biyopsisi: Stereotaktik veya ultrason teknikleri,
 9. Rahim atardamarında tıkanıklık tedavisi: Uterin arter embolizasyonu,
 10. Besleme tüpü yerleştirme,
 11. Bağlantı noktaları ve PICC (Pik kateteri) gibi venöz erişim kateter yerleşimi.

Yukarıdaki konular ile ilgili olarak daha fazla bilgi için,

www.dokotorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun


Radyoloji UZMANLIK ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Mehmet İnal
Radyoloji

Prof. Dr. Mehmet İnal

(5.00)
Uzm. Dr. Celil Yıldız
Radyoloji

Uzm. Dr. Celil Yıldız

(5.00)
Uzm. Dr. Melik Altın
Radyoloji

Uzm. Dr. Melik Altın

(5.00)
Dr. Bekir Turgut
Radyoloji

Dr. Bekir Turgut

(5.00)
Dr. Yasin Görücü
Radyoloji

Dr. Yasin Görücü

(5.00)
Radyoloji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe