Uzmanlıklar

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığı

Radyasyon Onkolojisi

Kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türü kanserlerdir.

Günümüzde görülme sıklığı her geçen gün artan kanser hastalığı, hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünerek çoğalmasına bağlı olarak gelişir ve vücutta kötü huylu oluşumlara neden olur. Belirli bir doku veya organı etkileyebileceği gibi çevre doku ve organlara da yayılarak (metastaz yaparak) daha büyük çaplı kanser olgularını meydana getirebilir.

Kanserle ilgilenen tıbbi birim, onkolojidir. Onkoloji kliniklerinde cerrahi yöntemlere ek olarak kanser tedavisi için tercih edilen

iki temel uygulama :

  1. Kemoterapi,
  2. Radyoterapi.

Kemoterapi, kanser hücrelerini etkileyen kimyasal ilaçların kullanımı ile kanserin tedavi edilmesidir. Kemoterapide tedavinin amacı, yoğunluğu, uygulama süresi ve yan etkileri kanserin türüne göre farklılık gösterir.

Radyoterapi kanser tedavisi için uygulan bir diğer yöntemdir. Kanser hücrelerinin radyasyon ışınları kullanılarak tahrip edilmesi ve hastalığın bu şekilde tedavi edilmesini hedef alır. Radyoterapi uygulamaları, Radyasyon Onkolojisi adlı tıbbi bilim dalının uzmanlık alanına girer ve bu yöntemle yapılan tedavi işlemleri radyasyon onkolojisi klinikleri tarafından yürütülür.

Radyasyon onkolojisi, iyonizen radyasyon kullanılarak yapılan tedavi işlemlerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıran tıbbi bilim dalıdır.

Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde Yapılan Radyasyon Onkolojisi Tipleri:

Radyo cerrahi, 

Radyoterapi. 

Her iki grupta yer alan tedavi işlemleri de radyasyon kullanılarak yapılır. Hastada nasıl bir tedavi planının uygulanacağı, uzman hekim ve sağlık personellerinden oluşan multidisipliner ekipler tarafından yapılacak detaylı muayeneler ve tanı testlerinin ardından belirlenir.

Hemen hemen tüm kanser hastalarının%70’inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye uygulanır.

Radyoterapi yöntemi, tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi öncesi veya sonrasında kemoterapi ile  birlikte de uygulanabilir.

Hastanelerde bulunan radyasyon onkolojisi bölümlerinde bu konuda uzman doktorlar tarafından, kişiye özel yaklaşımlarla kanser tedavileri yapılmaktadır.

Radyasyon onkolojisi bölümlerinde yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan görüntü rehberliğinde volumetrik ark tedavisi kullanılır. 

Radyoterapi Tedavisi Ekibi Kimlerden Oluşur:

  1. Radyasyon Onkoloğu, 
  2. Radyoterapi Teknikerleri. 
  3. Onkoloji Hemşireleri( Radyasyon Onkolojisi Üzerinde Eğitim Almış Olanlar)

Radyolog Nasıl Olunur:

6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 5 yıl radyasyon onkolojisi eğitimi almış kişiler Radyolog unvanına sahip olurlar.

Bu dalda çalışan hekimler, uzmanlık unvanlarını almadan önce radyoterapi uygulamalarına ilişkin tüm fiziksel ve radyobiyolojik süreçlerin yanı sıra

tedavi sonrasında gelişen ve zamana yayılan her türlü yan etki hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Radyologlar, bu eğitimleri dolayısıyla tedavi sırasındaki ve sonrasındaki takip süreçlerini titizlikle yönetebilir bilgi ve donanımlar ile donatılmış olurlar.

Radyoloji cihazlarının, doğru ve etkili bir şekilde kullanmak ile ilgili olarak eğitim almış olan radyoloji teknisyenleri, radyologların konularındaki en büyük yardımcılarıdır.

Hastanın, tedavi sırasında doğru bir şekilde konumlandırılması, gerekli olan görüntülerin alınması, hasta ile ilgili genel durumun gözlenmesi Radyoloji Teknisyenlerinin sorumluluk alanları içerisinde yer almaktadır.

Radyasyon Onkolojisi konularında eğitim almış olan Onkoloji Hemşireleri ise radyasyon tedavisinin ana konuları, tedavinin yan etkilerinin azaltılması, tedavinin gereklilikleri, vb. gibi konularda, hastaları bilgilendiren sağlık personeli olarak görev yapmaktadırlar.

Radyasyon Onkolojisi Kliniklerinde Yapılan Radyo Cerrahi Uygulamaları:

  • Stereotaktik Radyocerrahi (SRC),
  • Stereotaktik Radyoterapi (SRT).Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe