Uzmanlıklar

Pedagoji Uzmanlığı

Pedagoji

Pedagoji ya da Çocuk Bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır.

Kelimenin kökeni Yunancadan Gelmektedir.

Yunancada Paidagogeodur. Paid=çocuk, ago=bilim demektir.

Kısacası Pedagoji Çocuk Bilimi anlamına gelmektedir.

Yenidoğan ile Ergenlik çağı arasındaki çocukların rahatsızlıkları ve hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında uygulanmış daha sonraları ise ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir.

Pedagojide bir çok uzmanlık sahasına ayrılmaktadır. Pedagojinin farklı birimlere yayılımı mevcuttur.

Pedagojinin Farklı Birimlere Yayılımı:

Eğitim Pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. Birçok ülkede pedagojinin ana branşı olarak kabul edilmektedir.

Orthopedagoji = Çocuklarda meydana gelen problemler ile ilgilenen bilim dalına verilen isimdir. Problemli çocuk davranışlarını incelemektedir.

Transkültürelpedagoji = Çocuk davranışlarının kültürel etkileşimleri ana uğraşıdır. Kültürel yapıların çocukları nasıl ve neden etkilediği üzerine yoğunlaşmış bir alandır.

Antropedagoji = Tarihsel kişiliklerin pedagojik açıdan davranışlarını inceleyerek günümüze örnek davranış biçimlerinin yansımalarını iletir.Tarihi durumların günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişini sağlar.

Bunların yanında Pedagojinin bazı alt dalları da mevcuttur.

Pedagojinin Alt Dalları:

Medya Pedagojisi,

Engelli Çocuklar Pedagojisi gibi sınıflara ayrılmaktadır.

Pedagogların Hizmet Alanları:

 • Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak,
 • Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek,
 • Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri,
 • Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak,
 • Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı,
 • Öğrenme ve dikkat eksikliği,
 • Zeka geriliği ve/veya üstün zeka sonucu uyum problemleri,
 • Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar,
 • Zeka engelli çocuklar rehabilitasyonu,
 • Aile danışmanlığı :Anne ve çocuk ilişkileri,
 • Çocuk terbiyesine yönelik destek programları uygulamaları.


Pedagoglar Nerelerde Bilirkişi  ve Uzman Olarak Görev Yaparlar:

Çocuk Mahkemelerinde Bilirkişi, 

Çocuk Islahevlerinde Gözlemci ve Uzman Kişi,

Kreş ve Çocuk Yuvalarının Açılmasında Bilirkişi,

Sağlık kurumları, Hastane, Çocuk Kliniklerinde Uzman Olarak da görev yapmaktadırlar.

Pedagog unvanı nasıl alınır?

Psikologlar psikoloji bölümünden mezun olurken,

Pedagoglar Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Mezun Olmaktadır.(mezun olduktan sonra pedagog unvanı alınmaktadır.)

Yukarıdaki Konu İle İlgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız ,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.

Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar
Pedagoji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe