Uzmanlıklar

Nükleer Tıp Uzmanlığı

Nükleer Tıp

Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımını uygulayan bilim dalıdır.

Nükleer tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon görüntülenmeleri yapılmaktadır.

Nükleer tıp işlemi nasıl yapılır?

 • Hastalara yiyecek / içecek olarak ya da damar yoluyla veya solutularak, cilt içine ya da altına enjekte edilerek hedefe yönelik çok düşük oranda radyoaktif madde verilir.
 • Verilen bu radyoaktif madde, hedeflenen organ ya da dokuya giderek, orada tutulum gösterir.
 • Daha sonra bu bölgeler özel kameralarla görüntülenir.
 • Test, hasta çekim odasında görüntüleme yapılacak kameraya uygun pozisyonda yerleştirildikten sonra radyoaktif maddenin damar içine verilmesiyle yapılır.
 • Çekim yaklaşık 40 dk. sürer.
 • Yapılan görüntüleme işlem ve tetkikleri çok çeşitli görüntüleme cihazları aracılığı ile sağlanır.
 • Gelişmiş ileri teknoloji ürünü olan bu cihazlar hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yol gösterici olmaları nedeni ile hayati öneme sahiptir.

Özellikle

kanser hastalıklarının erken teşhisi, evrelenmesi ve tedaviye yön verilmesi açısından nükleer tıp bölümü tarafından çekilen görüntüler çok büyük öneme sahiptir.

Nükleer tıp biriminde kullanılan bu ileri teknoloji cihazların kalitesi kadar bunu kullanan uzman ve teknikerlerin bu konularda eğitim ve becerileri üst seviyede olmalıdır.

Bu işlemler sırasında kullanılan maddeler radyoaktif maddeler olduğundan iş güvenliği ve hasta güvenliği açısından tecrübe ve donanım kritik role sahiptir.

Ayrıca iyi sonuçların alınması teşhis ve tedavi süreçlerine de olumlu katkı sağlamaktadır.

Nükleer tıp bölümünde bulunan  görüntüleme cihazları:

 • SPECT,
 • PET,
 • CT,
 • MRI .

Bu cihazlar kullanım alanlarına ve yerlerine göre yüksek görüntüleme kabiliyetine sahip cihazlardır.

Bütün bu görüntüleme ve raporlama, hem teşhis hem de tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Bu işlemlerin tümü nükleer tıp alanı içerisinde Nükleer tıp uzmanları sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

Nükleer Tıp Birimi  Kimlerden Oluşur:

 1. Nükleer Tıp Eğitimi Almış Nükleer Tıp Doktorları,
 2. Nükleer Tıp Teknikerleri,
 3. Hemşireler,
 4. Yardımcı personeller.

Nükleer tıp kendi alanı dâhil hemen hemen bütün branşların hastalık tanı ve tedavisi için hayati önemde önceliğe sahiptir.

Üç boyutlu gama kameralar ile görüntülenmesi sağlanan organların işleyişleri hakkında geniş bilgiler verir.

Bu görüntüler ışığında ilgili organ hakkında ilgili alandaki hastayı takip eden doktor yapacağı tedavi veya ameliyatın planını oluşturur.

Sağlıklı ve kaliteli bir görüntü hayat kurtarıcıdır.

Nükleer Tıp Birimi kapsamında pek çok hastalığın teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar.

Bu Hastalıkların Bazıları Aşağıdadır:

 • Endokrinoloji (Guatr, tükürük bezi gibi) Hastalıkları,
 • Kalp ve Damar Hastalıkları,
 • Sinir Sistemi le ilgili Hastalıklar,
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları,
 • Solunum Sistemi Hastalıkları,
 • İskelet ve Kemik Hastalıkları,
 • Üroloji; Böbrek, Mesane, Prostat, Yumurtalıklar ile İlgili Hastalıklar,
 • Mide, Bağırsak, Safra Kesesi Hastalıkları,
 • Sinir Hasarları,
 • Damar Tıkanıklıkları,
 • Parkinson Hastalığı,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • İnme,
 • Kanser Hastalıkları.

PET/CT taramaları kalitesi ve görüntüsü sayesinde hücreler çok net olarak görüntülenmektedir. Nükleer tıp bölümündeki görüntüleme cihazları ile kullanılan radyoaktif maddeler sebebiyle bu hizmeti alacak kişiler yüksek radyasyona maruz kalma endişelerini sıklıkla dile getirirler.

Ancak bu birimdeki cihazların yaydıkları radyasyon miktarı ile diğer görüntüleme cihazları arasında yüksek bir fark olmamaktadır.

Damardan vücuda görüntü kalitesini sağlamak için verilen radyoaktif maddeler ise 6-12 saat içerisinde idrar ve dışkı yolu ile tamamen vücutta atılmaktadır.

Yukarıdaki konu ve sorular ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, 

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar
Nükleer Tıp Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe