Uzmanlıklar

Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi,

Kalp ile ilgili erken tanı ve müdahale gerektirebilecek bütün şikayetleri kapsamakta olan bölümdür.

Bu Nedenle Bölümün Uzmanlık Alanına Giren Hastalıklar Aşağıda Listelenmiştir:

  • Kalbin Kendisi,
  • Kalbi Besleyen Koroner Damarlar,
  • Kalp Kapakçıkları
  • Kalbin Birlikte Çalıştığı Dolaşım Sistemine  (atardamarla, toplardamarlar) Ait Hastalıklardır.

Kalp ve Damar Cerrahisinin Uzmanlık Konuları Aşağıdadır:

Kalp krizi: Sağlık sorunu yaratan bazı etkenlerin tetiklemesinden dolayı kalp kasları tamamen oksijensiz kalabilir. Kalp krizi adı verilen bu durumda kalp kasında bulunan hücreler bir süre sonra ölmeye başlar ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.

Kalp yetmezliği: Kalbe giden oksijen ve kan miktarının azalması kalp kasının görevini normal şekilde yapamamasına neden olmaktadır. Bu durum kalbin sağlıklı şekilde çalışmasını etkiler ve bir süre sonra kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına neden olur.

Anjina: Halk arasında göğüs ağrısı olarak bilinen anjina, kalp kasının ihtiyaç duyduğu kan akışının azalmasıyla meydana gelmektedir. Göğüs ağrısının efor ile birlikte artması ve dinlenmekle birlikte birkaç dakikada geçmesi tipiktir.

Hipertansiyon: En yaygın kalp ve damar hastalıkları arasında bilinen hipertansiyon, kalpten vücuda pompalanan kan basıncının yükselmesi ile oluşmaktadır. Hipertansiyon genetik olarak geçişlilik taşırken, bazı durumlarda ise dışsal nedenlerden dolayı meydana gelmektedir.

Pulmoner Hipertansiyon: Kalbimizin sağ tarafı, sola göre daha düşük basınçlı bir sistemdir. Kalbimizin sağ tarafının (sağ kulakçık ve sonrasında sağ karıncığın) pompaladığı kan akımına karşı olan basınç pulmoner basınç olarak adlandırılır. Bu basıncın yükselmesine pulmoner hipertansiyon denir (PH).

Damar sertleşmesi: Atardamarda zamanla biriken yağ ve kolesterol gibi zararlı atıklar, atardamar lümenini daraltmakta bazen de tam olarak kapatmaktadır. Ciddi daralma olan bölgeden kan geçişinin azalmasına bağlı olarak atardamarın beslediği bölgenin dolaşımı da olumsuz yönde etkilenmektedir.

Perikardiyal Efüzyon: Kalbin dış zarı olan perikardiyum katmanlarının arasına, kalp sağlığını korumak için bir sıvı salgılanır. Perikardiyal boşluk olarak adlandırılan bu alandaki sıvı miktarının gerekenden fazla olması durumunda ise perikardiyal efüzyon oluşur.

Miyokardit: Halk arasında kalp kası iltihabı olarak bilinen miyokardit, vücutta oluşan enfeksiyonun kalp kasına iltihap yayması ile meydana gelmektedir. Bu nedenle kalp kası dış tehditlere karşı savunmasız hale gelir ve hastalıklara davet çıkarır.

Kardiyomiyopati: Kalp kası kalınlaşması olarak da adlandırılan kardiyomiyopati, hastanın kalp kasının zaman içinde genişlemesi ve kalınlaşması ile oluşmaktadır. Kardiyomiyopati’nin nefes darlığı ve ritim bozukluğu gibi etkileri haricinde günlük hayata da olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Kalp kapakçık hastalıkları: Kalp kapakçığında doğuştan veya sonradan oluşan bozukluklar  görülebilmektedir. Sağlık açısından önemli bir risk doğuran kalp kapakçığı hastalıkları, düzenli takibin yanı sıra belli bir aşamadan sonra cerrahi müdahale de gerektirmektedir.

Aort hastalıkları: Kalp başta olmak üzere vücudun pek çok organına oksijenden zengin kan taşınmasını sağlayan aort damarı, anevrizma ve yırtılma gibi çeşitli sorunlardan dolayı zarar görebilmektedir ve hayatı tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Kalp ve damar cerrahisi alanına giren  bu sağlık sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi için cerrahi müdahale gerekmektedir.

Kalp tümörü: Kalp te tümör görülebilen organlardan biridir. Kalbin direkt kendisinden kaynaklanabilen tümörler olabileceği gibi çevre dokularda bulunan tümör dokusunun  yayılımı şeklinde olabilmektedir. Genellikle iyi huylu olan kalp tümörlerinin tedavisi de kalp ve damar cerrahisinin ilgi alanlarından biridir.

Kardiyoloji uzmanı olmak için geçilmesi gereken eğitim aşamaları şu şekildedir:

  1. Tıp Fakültesi'nden mezun olmak,
  2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) girmek ve Kardiyoloji bölümü için gerekli puanı almak,
  3. 5 yıl boyunca dâhiliye alanında uzmanlık için asistanlık yapmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi, bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından kalp ve dört büyük damara yapılan cerrahi işlemlerdir.

Kalp-damar hastalıkları Türkiye’de ve dünyada önemli ölüm nedenleri arasında bulunur.

Tıptaki ilerlemelerle birlikte bu hastalıklar artık düzenli olarak kontrollerini yaptıran herkeste erken teşhis edilebilir.

Cerrahi tedavi gerektiren kalp ve damar hastalıklarından muzdaripseniz sağlık kuruluşlarının kalp ve damar cerrahisi bölümlerinde uzman doktorlar eşliğinde tetkik ve tedavinizi yaptırabilirsiniz.

Hastanelerin deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış yoğun bakım üniteleri ameliyatların başarı oranına önemli katkıda bulunur ve hastaların ameliyat sonrası sürecini daha rahat geçirmesini sağlar.

Yukarıdaki konu ve sorular ile ilgili bilgi almak istiyorsanız ,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar
Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe