Eyüp Çakıroğlu isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Elif kazanlı isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Uzm. Dr. Dınara Tasbulatova doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) Nurcan Ekici isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Prof. Dr. Ender Arıtürk doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) Prof. Dr. Bülent Satar doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) Aylin Alıcıoğlu isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Doç. Dr. Alper İbrahim Dai doktorumuza soru soruldu (4 saat önce) Ayten akcan isimli hastamız kayıt oldu (5 saat önce) Op. Dr. İlhan Pekdemir doktorumuza soru soruldu (5 saat önce) Nigar Açıkgül isimli hastamız kayıt oldu (5 saat önce) gökhan özcan isimli hastamız kayıt oldu (6 saat önce) Prof. Dr. Gülipek Müftüoğlu doktorumuzdan randevu talep edildi (6 saat önce) Emre tura isimli hastamız kayıt oldu (8 saat önce) Hüseyin avcil isimli hastamız kayıt oldu (9 saat önce) Gülinaz şentürk isimli hastamız kayıt oldu (10 saat önce) Prof. Dr. Burhan Aksakal doktorumuza soru soruldu (10 saat önce) Meltem Erdönmez isimli hastamız kayıt oldu (10 saat önce) Sevim Özdemir isimli hastamız kayıt oldu (11 saat önce) Uzm. Dr. Bayram Bağırtan doktorumuza soru soruldu (11 saat önce)

Uzmanlıklar

İşyeri Hekimi Uzmanlığı

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Kimdir:

İşyerlerinde sağlık hizmetlerini oluşturmak ve uygulamak, ve işyerinde çalışan kişilerin sağlık taramalarını yapmakla görevli olan hekimlere kısaca İşyeri Hekimi adı verilmektedir, Meslek türlerine göre oluşması muhtemel iş kazalarının önlenmesini sağlamak, iş kazalarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmek, ancak her türlü önlem alınmasına rağmen meydana gelebilecek olan iş kazalarından dolayı oluşan sağlık durumlarıyla ilgili işlemleri yapmakla görevli olan hekimlere İşyeri Hekimi adı verilmektedir.

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

İşyeri hekimliği yapmak isteyen kişilerin Tıp Fakültesini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Bu konuda doktorluk alanlarının herhangi birinden mezun olmak yeterli olacaktır.

Yukarıdaki kuraldan sonra ise Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan bir kurumdan eğitim almak ve sınavından başarılı olmak gerekmektedir

Bu sınavdan da başarı ile geçen doktorlar, İşyeri Hekimi Unvanı ile görev yapmaya başlayabilmektedirler.

Bazı istisnai Durumlar İş Hekimi olmak için sınav zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.

Sınava Girmeden İş Hekimi Olabilecek Kişiler:   

 1. Doktor olup iş sağlığı alanında ve iş sağlığı güvenliği alanında akademik olarak doktorasını vermiş olanlar,
 2. İş güvenliğinde doktor iş teftişçisi olarak asistanlık dönemi de dahil asgari 8 yıl görev yapmış olanlar,
 3. Genel Müdürlükte asgari 8 yıl iş sağlığı güvenliği alanında çalışan hekimler,
 4. İş ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalından yan dal diploması almış olan hekimler.


İşyeri Hekimi Ne Yapar?

 • İşyeri Hekimi, işyerinde çalışanların tüm fiziksel sağlığından sorumlu olduğu gibi işyeri çalışanlarının ruh sağlıklarından da sorumludur.
 • Çalışma ortamının tetkik ve gözlemlerini yaparak işyerinin çalışanlar için tehlikeli olabilecek unsurlarını belirler,
 • Çalışanların Sağlık kontrolleri ile ilgili yönlendirmeler ve bilgilendirmeleri yapar ve işyerinin uygun bir panosunda yayınlanmasını sağlar,
 • İşyerlerinde bulunan ortak kullanılan birimlerin  bakım ve temizliği ile ilgili kontrolleri gerçekleştirir. (tuvalet, duş, soyunma odası, yemekhane, çamaşırhane ve kantin)
 • Çalışanların kişisel koruyucu malzemelerini kullanmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.
 • Tüm işçilere toplu koruma usul ve yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunur,
 • İşyerinde ve özel hayatlarında uygulamaları gereken genel hijyen ve temizlik kuralları hakkında işçileri bilgilendirici tavsiyelerde bulunur.
 • İş güvenliği uzmanı tarafından yürütülen işyeri risk değerlendirme çalışmalarında bulunur , bilgi ve görüşlerini sunar,
 • İlgili yönetmeliklerde yer alan işçi sağlığına ilişkin riskleri ortadan kaldıracak sağlık muayenelerini aksatmadan yapar,
 • Çalışanların iş verimliliğini etkileyecek sağlık şartlarının değerlendirmesini yapar ve işyeri temsilcisine bu konularda  tavsiyelerde bulunur,
 • Çalışan herkesin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar, 
 • Toplumu ilgilendiren, bulaşıcı hastalıkların yaşanmasını önlemek için portör muayenelerinin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Kendi konuları ile ilgili olarak İş Güvenliği Uzmanı ile her zaman birlikte ve koordineli bir şekilde çalışır,
 • Yıllık planlama ve değerlendirme raporlarının oluşturulmasını İSG uzmanı ile birlikte yapar kayıt altına alarak yayınlanmasını sağlar,
 • iş sağlığı ve işçi sağlığı ile ilgili işyerinde toplantılar yapar ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olmalarını destekler.


İşyeri Hekimi Çalışma Saatleri Nasıldır:

İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri Bakanlık tarafından belirlenmektedir.

Çalışma saatleri işyeri tehlike sınıfları göz önüne alınarak uygulanmaktadır.

İşyeri Hekimleri Çalışma Saatleri Aşağıdadır;:

Az Tehlikeli Sınıfta Olan İşyerlerinde, Çalışan Başına Aylık En Az 5 Dakika,

Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde, Çalışan Başına Aylık En Az 10 Dakika,

Çok Sınıftaki İşyerlerinde, Çalışan Başına Aylık En Az 15 Dakika,

Yapılan bu son düzenleme ile sağlık hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve her çalışana eşit sürelerde hizmet verilmesi prensibi de benimsemiş olmaktadır.

Yukarıdaki konu ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız,

www.doktorbul.com web sitemizi incelemenizi öneriyoruz.

Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar

İşyeri Hekimi UZMANLIK ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ

İşyeri Hekimi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe