Uzmanlıklar

İmmünoloji Uzmanlığı

İmmünoloji

İmmünoloji, tıbbın bağışıklık ve farklı organizmaların bağışıklık sistemleri ile ilgilenen alt dalıdır. 

Türkçeye, Fransızca "immunologie" kelimesinden türeyerek gelmiştir. Türkçe "bağışıklık bilimi" olarak da adlandırılır.

Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar.

Ayrıca immünoloji bağışıklık sisteminin çeşitli öğelerinin in vivo, in situ ve in vitro şekillerde araştırılması ve incelenmesini de içerir.

İmmünoloji oldukça geniş bir daldır ve birçok alt dala sahiptir;

  • İmmünoterapi,
  • İmmünogenetik 
  • Evrimsel immünoloji gibi alt dallara ayrılmaktadır.

Ayrıca farklı bilimsel disiplinlerde immünolojik bulgular kullanılabilir, immünolojik yönler olabilir.

Bağışıklık sistemi bizi çeşitli savunma hatları sayesinde enfeksiyonlardan korur.

Bağışıklık sisteminde önemli kusurlar oluştuğunda veya bağışıklık sisteminin konak hücre ve dokularını korumak yerine zarar vereceği tepkiler oluşturmak zorunda kaldığı durumlarda birçok hastalık oluşabilir.

Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir.

Artık, bağışıklık tepkilerinin, Alzheimer gibi metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif koşullar da dahil olmak üzere geleneksel olarak immünolojik olarak görülmeyen birçok yaygın hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Bağışıklık yetmezliği hastalıkları, enfeksiyon ve tümör oluşumunun artan risklerinden dolayı açığa çıkar ve gen mutasyonu, gıdasızlık, HIV gibi bazı virüsler veya kanser tedavisi sebebiyle oluşabilir. Kendi moleküllerini hedef alan bağışıklık sisteminin tepkileri otoimmünite oluşturur, bu da ilgili dokulara veya organlara yönelik çeşitli problemler doğurur.

Yetişkin Alerji uzmanı olabilmek için ilk olarak tıp fakültesi bitirilmelidir. Altı yıllık tıp eğitimi sonrasında mezun olanlar doktorluk yapabilir. Daha sonra uzmanlık sınavında iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları bölümlerinin kazanılması gerekmektedir. Alerjik hastalıklar konusunda 3 yıllık eğitim sonrası bitirme sınavına girilir. Sınav sonucu kazananlar 2 yıl süreyle devlet hizmet yükümlülüğü yapar. Sonuç olarak 5 yıllık eğitim sonrası Alerji Uzmanı yeni adıyla İmmünoloji ve Alerji Uzmanı diploması almaya hak kazanırlar.

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

İmmünoloji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe