Uzmanlıklar

Hematoloji Uzmanlığı

Hematoloji

Hematoloji, kanda oluşan tüm hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Hematolojide Kan Hastalıkları Çeşitleri:

 1. İyi Huylu Kan hastalıkları,
 2. Kanser Olmayan ve Malign, yani Kötü Huylu Kan hastalıkları.

İyi huylu Kan hastalıkları Örnekleri: :

 • Trombotik trombositopenik Purpura (TTP), 
 • İimmünTrombositopenik Purpura (iTP)
 • Akdeniz anemisi Hastalıkları. 

Kötü Huylu Kan Hastalıkları Örnekleri:

 • Lösemi Türleri,
 • Malign Hastalıklar.


Hematoloji dahiliyenin ( İç Hastalıkları)  bir yan dalıdır.  Aynı zamanda kan oluşumunda rol oynayan organların hastalıklarıyla da ilgilenir.

Dolayısıyla lenfatik organlar ve kemik iliği hastalıkları da Hematologların uzmanlık alanı içerisinde değerlendirilir.

Multidisipliner bir yaklaşımla pek çok hastalığın tanı ve tedavisini yapan bölüm hekimleri,

6 yıllık tıp fakültesi eğitimlerinin ardından,

4 yıl iç hastalıkları (dahiliye) eğitimi alırlar,

3 yıl hematoloji ihtisası yaptıktan ve 13 yıllık eğitimin ardından Hematoloji uzmanı yani Hematolog Unvanına sahip olurlar. 

Hematolojinin ilgilendiği hastalıkların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Anemi, trombositopeni ve lökopeni gibi hastalıklara neden olan kan hücrelerinin ya da hemoglobin üretimindeki bozulmalar.
 • Hemolitik anemi ve immün trombositopenik purpura (iTP) gibi hastalıklara yol açan kan hücrelerinin yıkımının hızlanması.
 • Orak hücreli anemi gibi hastalıklara sebep olan kan hücrelerindeki işlev bozuklukları
 • Von Willebrand hastalığı ve hemofililer gibi pıhtılaşma bozuklukları
 • Akciğer tromboembolisi, tromboz ve tromboflebit gibi kanın dolaşım sistemi içinde pıhtılaşması
 • Lösemi, lenfoma ve myeloma gibi kan üretiminden sorumlu kemik iliği hücrelerinin ve lenf bezi hücrelerinin kanserleşmesi.

Hematolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

 • Fiziksel aktivite sırasında çabuk yorulma
 • Genel hâlsizlik ve yorgunluk hali
 • Sık enfeksiyon geçirme
 • Hafif travmalarda dahi kanama, Kanamanın uzun süre durmaması,
 • Pıhtılaşma Güçlüğü
 • Dengelenmeyen Ateş
 • Boyun, koltuk altı veya kasıklarda beze varlığı
 • Bacağın tamamında ya da diz altında aniden gelişen ağrılı ödem.

Hematolojik hastalıkların teşhisi 

Öncelikle ayrıntılı anamnez ve fizik muayene yapılması gerekir.

Bulgular ışığında hekimin gerekli gördüğü laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemeler yapılır.

Yapılan Laboratuvar Testleri:

Tam Kan Sayımı,

Hemoglobin Alt Tiplerinin Analizi,

Periferik Yayma Olarak Tanımlanan Kanın Mikroskop Altında İncelenmesi,

Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi,

B12 Vitamini, Demir ve Folik Asit Düzeylerinin İncelenmesi,

Pıhtılaşmanın Tetkiki,

Kan Hücrelerinin İşlevsel Olarak Değerlendirilmesi,

İmmün Sistem Hücrelerinin Ürettiği Proteinlerin Tetkiki.

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun


Hematoloji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe