sadullah arslantaş isimli hastamız kayıt oldu (17 dakika önce) Didem kurşun isimli hastamız kayıt oldu (25 dakika önce) Prof. Dr. Selim Yalçın doktorumuza soru soruldu (25 dakika önce) Zuhal topdağı isimli hastamız kayıt oldu (43 dakika önce) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aytaç doktorumuza soru soruldu (50 dakika önce) Mehtap çakır isimli hastamız kayıt oldu (50 dakika önce) Hümeyra Temel isimli hastamız kayıt oldu (1 saat önce) Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları doktorumuza soru soruldu (1 saat önce) Mücadiye Arslan TC:15478460690 CEP 0 505 440 91 18 isimli hastamız kayıt oldu (1 saat önce) Doç. Dr. Hasan Ulusoy doktorumuza soru soruldu (1 saat önce) Mehtap cırnak isimli hastamız kayıt oldu (1 saat önce) Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları doktorumuza soru soruldu (1 saat önce) Ümran Boyraz isimli hastamız kayıt oldu (1 saat önce) Op. Dr. Yahya Sıddıkoğlu doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) Salahaddin Sunar isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Hayrettin isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Ass. Dr. Zeliha Akış doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) arzu çelik isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce) Uzm. Dr. Ayhan Özcan doktorumuza soru soruldu (2 saat önce) Taner sarıkaya isimli hastamız kayıt oldu (2 saat önce)

Uzmanlıklar

Halk Sağlığı Uzmanlığı

Halk Sağlığı

Halk sağlığı bölümü, toplumda görülen hastalıklar ve yaşanan toplumun genel sağlık durumu ile ilgilenen bir tıp branşıdır.

Bu hastalıkların teşhis edilmesi ve uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesi halk sağlığı bölümünün görevidir.

Toplum Sağlığı Merkezi Nedir? Bölgesinde yaşamakta olan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve sağlığını korumayı ön plana alarak sağlık ile ilgili risk ve problemleri belirleyen, bu problemleri giderebilmek amacı ilke planlama yapan ve bu planları uygulayan ve uygulatan bir birimdir. 

Toplum sağlığı merkezi bünyesinde SHM, KETEM, ÇEKÜS, Enfeksiyon Kontrol, İSG, Diyabet ve Obezite, Göçmen Sağlığı Merkezi, Sağlık Evi gibi belirli hizmetleri yoğun olarak sunmak üzere bağlı birimler açılabilir. Halk sağlığı müdürlüklerine bağlı olarak çalışırlar. Daha önce birinci basamak sağlık hizmetlerin ayrı ayrı yapılanan kurumlar bir araya getirilerek oluşturulmuşlardır. Toplum sağlığı merkezlerinin hem idari hem de hizmet görevleri vardır. 

Halk sağlığı hizmetleri ne iş yapar?

Aile hekimliği hizmetlerinin düzenlenmesi ve sağlıklı yürütülmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi ile genel olarak halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için gerekli denetimlerin yapılması gibi çalışmaları yürütür.

Uygulamalı Halk Sağlığı Bilim Dalları(Daha çok sağlık hizmetlerinin verilişine yönelik);

  • İş ve İşçi Sağlığı,
  • Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması(AÇSAP-Aile Sağlığı),
  • Toplum Beslenmesi,
  • Toplum Ruh Sağlığı,
  • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Bağışıklama,
  • Sağlık Eğitimi.

Halk Sağlığı merkezlerinin ve Uzmanlarının görev ve sorumlulukları:

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna tolum sağlığı merkezi denir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerimizin örgütlenmesindeki çok parçalı yapı, sağlık ocakları gibi yatay örgütlenme modellerinin yanında Açsap merkezleri, verem savaş dispanserleri gibi dikey örgütlenmelerin olması sağlık hizmeti sunmada belirsizliğe, karmaşaya ve israfa yol açmaktadır. Açsap merkezlerince üstlenilen aile sağlığı ve aile planlaması hizmetleri sağlık ocaklarının görev alanı dışına çıkmaları ve bu konuda zayıflamalarıyla sonuçlanmıştır. Oysa bu gibi hizmetlerin entegre yürütülmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. ilçe sağlık idaresinin yönetiminde, merkez ilçeler dahil her ilçede en az bir adet olmak üzere toplum sağlığı merkezi oluşturulacaktır. Bu merkezler aile hekimliği uygulamasında gerekli tetkik ve tahlilleri yapmanın yanı sıra, aile hekiminin görevi dışında kalan diğer temel sağlık hizmetlerini yürütecektir. Bu sayede, bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetleri dışında kalan temel sağlık hizmetleri yek çatı altında toplanacak, daha etkili ve verimli hizmet sunulabilecektir. toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun olarak ücretsiz lojistik destekte bulunacaktır. bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının istihdamına önem verilecektir. mevcut sağlık ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum sağlığı merkezi olarak hizmet görürken, diğerleri kamuda kadrolu aile hekimlerinin görev alanı olan aile sağlığı birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılacaktır. mevcut olan ve fiilen birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, açsap merkezleri, verem savaş dispanserleri (vsd), kurum hekimlikleri bir araya getirilecektir. bölgede mevcut bulunan en uygun bir veya daha fazla mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak kullanılacaktır. toplum sağlığı merkezleri aynı zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak hizmet verecektir. uygun olan mekanlarda ilçe sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk ve acil yardım istasyonları aynı bina bünyesinde hizmet verebilecektir. Toplum sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin eğitimleri iki aşama halinde sürdürülür.

Birinci aşama uyum eğitim programı en az beş gündür. halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarının, halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında doktora veya yüksek lisans yapmış hekimlerin bu eğitimlere katılması zorunlu değildir. toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi olarak görevlendirilenler birinci aşama uyum eğitimini sorumlu hekim olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren 6 ay, ikinci aşama eğitimleri ise bakanlığın öngördüğü süre içinde başarıyla tamamlamak zorundadırlar. bu eğitimleri başarıyla tamamlayamayan sorumlu hekimlerin sorumlu hekimlik görevlendirmeleri iptal edilir. görevlendirmesi iptal edilen hekimler bu eğitimleri başarıyla tamamlamadıkça tekrar sorumlu hekim olarak görevlendirilemezler. bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütür. sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur. bunun için aşağıda sayılan hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar. ( Sağlık Bakanlığı Genelgesinden)

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun


Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar
Halk Sağlığı Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Doktorbul.com ziyaretçileri
Bu sayfayı şu anda 45 kişi görüntülüyor
Son güncelleme 8 dk önce