Uzmanlıklar

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir:

 • Astım,
 • Alerjik Hastalıklar,
 • Bronşit,
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı,
 • Zatürre,
 • Tüberküloz,
 • Akciğer Embolisi,
 • Kronik Öksürük,
 • Akciğer Kanseri,
 • Uyku Sırasında Oluşan Solunum Bozuklukları,
 • Sigara Bağımlılığına Bağlı Olarak Gelişen Hastalıklar

Tanı ve Tedavi  İçin Uygulanan Tetkikler:

İleri Radyolojik Görüntüleme Tetkikleri,

Laboratuvar Testleri,

Solunum Fonksiyonu  Vital Kapasite Testi,

Difüzyon Testi.

Göğüs hastalıkları ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisini yapan uzman hekimler;

 • Sigara Bağımlılığı,
 • Sigaraya Bağlı Hastalıklar 
 • Sigara Bırakma Yöntemleri hakkında da hastalarına yardımcı olurlar.

Gelişen teknoloji ve tıp bilimi ışığında, akciğer hastalıklarına ait tanı, tedavi ve takibini yapan göğüs hastalıkları bölümü hekimleri,

6 yıllık tıp fakültesi eğitiminin ardından

4 yıl da göğüs hastalıkları bölümü için uzmanlık eğitimi alırlar.

Göğüs hastalıkları uzmanları, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, akciğer kanseri ve uykuda gelişen solunum problemleri gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım sergileyerek, hastalıkların tanı ve tedavisini yaparlar.

Ayrıca bölüm hekimleri, yapılan testlere ilişkin rapor düzenler ve gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarına taburculuk sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili olarak bilgi ve eğitim verir.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisi Yapılır?

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunuma ve akciğere bağlı olarak gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Hastalar, bölümün uzman hekimleri tarafından gerektiğinde ayaktan takip ile ya da yatarak tedavi edilir.

Göğüs hastalıkları arasında yer alan solunum sistemi sorunlarının tanısı için, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerden yararlanan hekimler, bölüm laboratuvarları arasında yer alan Solunum Fonksiyon Laboratuvarında Yapılan Testler:

 • Ağız İçi Basınç Ölçümleri,
 • Akciğer Volüm Testleri, 
 • Difüzyon Testi, 
 • Reversibilite Testi, 
 • Yavaş Vital Kapasite Testi,
 • Zorlu Vital Kapasite Testi. 

Alerjik nedenlerden oluşan rahatsızlıklarda cilt testi uygulaması gibi yöntemler için diğer bölüm hekimleri ile koordineli olarak çalışıler..

Solunuma bağlı olarak gelişen uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi için uyku laboratuvarı ve ayrıca ileri görüntüleme hizmetlerinin verildiği bronkoskopi ünitesinde de göğüs hastalıkları uzman hekimleri, hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Göğüs hastalıkları uzmanı, hastalığın tanısını koyduktan sonra uygun tedavi yöntemini belirler ve hastanın mevcut durumuna bağlı olarak ayaktan takip ya da yatarak tedavi eder. Solunum Fonksiyon Testleri Nelerdir?

 • Yavaş Vital Kapasite Testi: Spirometre cihazı ile akciğer kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan bir test yöntemidir. Bu test sırasında hasta, ağız ve burnunu kapatacak şekilde takılan maskenin içinde derin nefes alır ve ardından bırakır. İnspirasyon olarak bilinen nefes alma işlemi sonrasında yavaş bir ekspiryum, yani nefes verme işlemi yapılması sonucu, cihaz dışarı atılan gaz miktarını ölçümler. Sakin bir solunum sırasında akciğerlere giren ve çıkan hava miktarı belirlenir.
 • Zorlu Vital Kapasite Testi: Derin bir nefes alma işleminden sonra hızlı ve güçlü bir şekilde nefesin verilmesiyle ölçülen hava hacmidir. Sağlıklı kişiler, akciğer kapasitelerinde bulunan havanın %80'ini 6 saniye ve daha kısa bir sürede boşaltır. Bazı hastalıklara bağlı olarak bu süre çok daha fazla uzayabilir. Spirometre cihazı ile yapılan bu test aracılığıyla akciğerlerde ve solunum sisteminde var olan obstrüksiyon, yani tıkanma ya da solunuma engel olan durum hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Difüzyon Testi: Akciğerlere alınan ve verilen hava miktarı ile akciğer yüzey alanının belirlendiği bu testte, hastaya helyum içerikli bir gaz karışımı maske aracılığıyla verilir. Hastanın bu gazı içine çektikten sonra 10 saniye süreyle içinde tutması istenir. Sürenin sonunda havanın dışarı verilmesi istenir. Böylece akciğerlere alınan ve verilen gaz miktarı, cihaz tarafından karşılaştırılır ve kaybolan gaz miktarı hesaplanır.
 • Reversibilite Testi: Bronkodilatasyon testi olarak da bilinen bu test öncesinde, hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlar hekim tarafından sorgulanır. Hastanın cihaza bağlı maske içinde normal bir şekilde nefes alıp vermesi istenir. Daha sonra nefes açıcı etkili bir fısfıs yapılır ve test aynı şekilde tekrar edilir. Solunumu tıkayıcı ya da solunum kapasitesini düşüren etkenler gözlenir.

Solunum ile ilgili şikayeti olan hastalara öykü ve muayene sonrasında ilk olarak uygulanan solunum fonksiyon testleri, fonksiyon bozukluklarını ve bu bozuklukların derecesini saptamada kullanılır.

Pek çok farklı solunum fonksiyon testi yöntemi, ayırıcı tanı ve hastalığın seyrinin takibinde uygulanır. 

Yukarıdaki konu ve sorular ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız,

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe