Uzmanlıklar

El Cerrahisi Uzmanlığı

El Cerrahisi

Sağlık Bakanlığınca yapılan planlama ile yan dal eğitim protokolleri kabul edilen merkezlerle ilk kez 2012 yılında YDUS kontenjanlarına giren El Cerrahisi, halen

Ortopedi Ana Dalının ilk ve tek Yan Dalı olarak varlığını sürdürmektedir.

Değişik hasta senaryoları üzerinde düşünüldüğünde El Cerrahisinin hangi hastaları kapsadığı konusunda bilimsel bir sınır çizmek mümkün değildir.

Ortopedi veya Plastik Cerrahi şu noktada biter, orada yan dal gerektiren işlemler başlar denilecek bir keskin sınır belirtmek mantıklı ve pratik değildir.

El Cerrahisi için temel kitap kabul edilen “Green” incelendiğinde brakial pleksus ve radyal sinir arazı olan humerus diafiz kırıklarının işlendiği görülür.

Aynı zamanda Ortopedi için temel kitap kabul edilen “Campbell” içinde mikrocerrahi bölümü bulunmaktadır.

Brakial pleksustan başlayarak tüm üst ekstremite travmaları, kapalı kırıklarının hepsi El Cerrahisine Dahil Edilebilir.

Ayak parmak kopmaları ve alt ekstremitedeki defekt ve damar-sinir hasarları da dahil edilince oldukça geniş bir yetkinlik alanı oluşmaktadır.

Diğer cerrahi alanlara bakıldığında teknik benzerliği olan konular arasında kesişimler görülebilir.

Örneğin çoğunlukla menisküs gibi artroskopik işlemlerle başlayan spor hekimliği, zamanla yaşlı hastanın omuz sorunlarının artroskopik tedavisini kapsayarak genişlemiştir.

Yüzdeki nevüslerle ilgilenen bir plastik cerrah için, eldeki cilt lezyonları için teknik benzerlikten dolayı kendi alanına dahil edebilir.

Ayaktaki bir defekt için, el cerrahı flep için aynı tekniği kullanabilir. Yani bölgeden ziyade, teknik benzerlik bir cerrahinin alanını belirlemede daha doğru olacaktır.

Bu sebeple sınırlı sayıdaki el cerrahını verimli şekilde değerlendirebilmek için, el cerrahisini alt (endikasyonu sınırlı olsa da ) yada üst ekstremitede seviye belirtmeksizin 

“Ekstremitenin Mikrocerrahisi” şeklinde kabul edilebiliriz.

Şu anki TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) çekirdek eğitim müfredatlarına göre hem Ortopedi, hem de Plastik Cerrahi ana dal asistan eğitimleri içerisinde eldeki ve ayaktaki replantasyonlar (farklı sorumluluk derecelerinde olsa da) her iki ana dalda da vardır.

Yani El Cerrahisi yan dal eğitimi almış olmasa da, sertifikalandırılan yan dal uzmanlarından olmasa da, hatta temel mikrocerrahi kursuna gitmemiş bile olsa bir ana dal uzmanı replantasyon yapabilmektedir. Hatta eğitim kliniklerinde asistan eğitimi sorumluluğu vardır.

El Cerrahisi genellikle acil girişim gerektiren, replantasyonun tutmama ihtimali yada bir fleksör tendon onarımı sonrası yapışıklık gibi kötü sonuçların akla geldiği, sadece sütür ve

K-telinin kullanıldığı el uğraşı olması ve uzun ameliyat süreleri ile sabır gerektiren zor bir bölüm olarak anılır. Bu sebeple ana dal asistanlığından itibaren genelde ilgi görmez.

Plastik Cerrahi içerisinde estetik işlemler, Ortopedi içerisinde de artroplasti ve artroskopi hayranlığı devam ettikçe asistanların el cerrahisine ilgisi azalmaya devam edecektir. Bu ilgi kaybının sebebi maddi olarak diğer bölümlerin daha avantajlı olduğu düşüncesi, daha az riskli olmaları, elektif cerrahiler olması, implant kullanmanın getirdiği diğer avantajlar olarak sayılabilir.

Yukarıdaki Konu ve Sorular İle İlgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.

El Cerrahisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe