Uzmanlıklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatri olarak da bilinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreç içinde yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Genel bir tanım ile çocuğun gelişimiyle ilgilenen bilim ya da Bebek ve Çocuklarla İlgilenen Tıp Dalı olarak açıklanabilir.

Pediatri uzmanı; 0 - 18 yaş aralığındaki bebek, çocuk veya ergenlerin fiziksel gelişimlerini incelemek, olası hastalıkları teşhis ve tedavi etmekten sorumludur. Bunların yanı sıra koruyucu sağlık hizmeti sunar.

Çocuk hastalıkları uzmanı çocuğun doğumundan 18 yaşına kadar olan sürecindeki sağlık durumu ile ilgilenen uzman doktorlardır.

Hasta olan her çocuk pediatri bölümünde yapılan muayene sonrasında ve gerek görülmesi halinde diğer branş hekimlerine yönlendirilir. Ayakta atlatılan hafif seyirli grip ve benzeri hastalıklarda ise çocuk polikliniği doktorlarının müdahalesi yeterli olacaktır. 

Pediatri bölümü

 • Doğumsal Anomaliler,
 • Motor Gelişim,
 • Büyüme,
 • Mental Sağlık,
 • Çocuk Aşı Takipleri,
 • Beslenme,
 • Kilo Kontrolü,
 • Nörolojik Sağlık Sorunları,
 • Günlük Hayat İşlevleri ve
 • Genel Sağlık Durumunu Olumsuz Etkileyen Her Türlü Sağlık Sorunları ile ilgilenir. 

Çocuk doktoru muayene sonrasında detaylı tetkikler yapılması gerektiğini düşünürse hastanın pediatri yan dallarında uzmanlaşan hekimlere sevkini gerçekleştirecektir.

Pediatrist Nedir?  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Ergenler, çocuklar ve bebeklerin her türlü sağlık sorunlarını teşhis ve tedavi eden, gerekli durumlarda hasta takibini yapan hekimlere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı denir. 

Aynı zamanda Pediatrist olarak da adlandırılırlar.

Çocuk hastalıkları uzmanı olmak için öncelikle tıp fakültelerinde 6 senelik tıp eğitiminin alınması, ardından

Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 4 senelik Pediatri eğitiminin alınması gerekir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının görevleri şu şekildedir: 

 1. Doğumdan itibaren çocukların gelişim süreçlerini ve büyümelerini takip etmek,
 2. Gerekli durumlarda hem fiziksel hem de psikolojik gelişimin desteklenmesi için uygun programları hazırlamak,
 3. Yenidoğanların aşı takvimlerini oluşturmak ve programa uygun şekilde aşılama yapmak,
 4. Hastalıkların teşhis edilebilmesi için gerekli tetkiklerin uygulanmasını sağlamak,
 5. Teşhis edilen hastalık hakkında ebeveynlere ve çocuklara bilgi vermek,
 6. Salgın hastalıkların engellenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 7. Tedavi sürecini izleyerek gerekli durumlarda yeniden programlamak,
 8. Uzmanlık gerektiren yan dal hastalıklarında hastanın sevkini yapmak,
 9. Hastalıklar, ölümler ve doğumlar hakkında raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak,
 10. Beslenme, hijyen ve fiziksel aktiviteler gibi önemli sağlık konuları hakkında aileleri ve çocukları bilinçlendirmek

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının, analitik zekası güçlü, iletişim becerisi gelişmiş, problemler karşısında yaratıcı çözümler üretebilen, pratik zekalı ve çocuklara karşı şefkatli yaklaşan kişiler olmaları beklenir. 

Bu nedenle eğitim sürecinde çocuk psikolojisi üzerine yoğun bir program izlenmektedir.

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun
Uzmanlık Alanının İlgilendiği Hastalıklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UZMANLIK ALANINDAKİ DOKTORLARIMIZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe