Uzmanlıklar

Çocuk Romatolojisi Uzmanlığı

Çocuk Romatolojisi

Çocuk romatolojisi;0-18 yas arasındaki bireylerin romatizmal hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Çocukluk romatizmal hastalıkları özellikle kas-iskelet sistemi (eklemler ve kaslar), damarlar, ve cildin akut ve kronik inflamasyonuyla karakterize multisistem hastalıklardır.

Çocuk romatizma teşhisinde kullanılan tetkikler:

  • Kan Sayımı,
  • Sedimantasyon Oranı,
  • Romatoid faktör (RF),
  • ANA (antinükleer antikor),
  • İdrar Tahlili,
  • Doku Biyopsileri,
  • Aspirasyonlar,
  • Röntgenler.

Bu tetkik ve tedavi işlemleri Çocuk Romatologları tarafından yapılmakta ve hastalığın tedavisinde yol gösterici bir yönü bulunmaktadır.

Bir Romatolog, muayene sürecinde ilk olarak  çocuk hastadan ve yakınlarından, aile öyküsü ve genel sağlık durumu hakkında bilgiler alır.

Önceden yapılmış olan testler ve tahliller varsa, bunları incelemek ister.

Daha sonra da bedende herhangi bir iltihap olup olmadığını anlamak için fizik muayene gerçekleştirir. yukarıda bahsi geçen teşhis yöntemlerini uygulayarak, hastalığın teşhisini gerçekleştirir ve çocuğun romatizmal hastalığı ile ilgili tedavi yöntemlerini uygular.

Çocukların kanlarını, eklemlerini ve bağ dokularının yanı sıra diğer tüm organlarını etkileyebilen bir çok hastalık çocuk romatolojisi uzmanları tarafından tedavi edilmektedir.

Bu Hastalık ve Rahatsızlıklar:

  • Büyüme Ağrıları,
  • İdiopatik Artritsistemik,
  • Lupus Eritematozusjuvenil Dermatomiyozit,
  • Sebebi Bilinmeyen Ateşler,
  • Tekrarlayan Ateşler,
  • Ailevi Akdeniz Ateşi,
  • SklerodermaSpondiloartritler,
  • Behçet Hastalığı,
  • Henoch-Schönlein Purpurası,
  • Kawasaki Hastalığı,
  • Poliarteritis Nodosa ve Mikroskopik Polianjitis,
  • Psöriatik Artrit Wegener Granülomatozu,
  • Benign hipermobil eklem hastalığı.

FTR,
Radyoloji,
Nöroloji,
Göz Hastalıkları,
Ortopedi Bölümleri
ile birlikte çalışılarak Çocuk Romatizma Hastalıklarının tedavisinde etkin bir rol oynar bu bölüm.

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun


Çocuk Romatolojisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe