Uzmanlıklar

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlığı

Çocuk Kardiyolojisi


Çocuk kardiyolojisi, anne karnında yer alan bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaşındaki çocuklara kadar olan kişilerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Hücrelerin farklılaşarak gelişmesi ile özel şeklini alan kalbin gelişimi, döllenmeyi izleyen iki ay içinde tamamlanmaktadır. 

Bu süreden önce tübüler şekilde olan kalp, 60 gün içinde 4 kapaklı ve 4 boşluklu bir organ hâlini alır ve kişinin yaşamı boyunca çalışmasına devam eder.

Bazı durumlarda henüz anne karnında yer alan bebeğin kalbinde gelişimine bağlı olarak bozukluklar, diğer bir deyişle anomaliler bulunur.

Bu anomali durumu, doğum ile görülen tüm hastalıkların yaklaşık %10 ile %30'unu oluşturur.

Canlı doğan her 1000 bebeğin yaklaşık 9'unda doğumsal kalp hastalığı görüldüğü araştırmalar sonucunda tespit edilmiş bir gerçekliktir.

Bu anomalilerin bazıları klinik açıdan önemli olmayıp kendiliğinden iyileşme gösterebilir, fakat bazıları için cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Kalp rahatsızlıklarında erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.

Çocuklarda görülen kalp rahatsızlıklarının genetik ve çevresel kaynaklardan meydana geldiği öne sürülmektedir.

Ancak bu durum tıbben bir kesinlik kazanmış değildir.

Doğumsal Kalp Rahatsızlıkları Nedenleri Aşağıdaki gibi Sıralanabilir;

1.Genetik Faktörler:

Yenidoğan bebeklerde görülen kalp hastalıklarının yaklaşık %9'u kromozom bozukluklarına bağlıdır.

Örneğin Down Sendromlu hastaların %40'ında doğumsal kalp anomalisi görülür.

Mikrodelesyon olarak tanımlanan ve kabaca kromozomlarda oluşan kırık ve kopmalar olarak tanımlanabilecek bu hasarlanma kalp hastalıklarından sorumlu tutulur.

2.Metabolik Hastalıklar: 

Anne adayında bulunan diyabet gibi metabolik hastalıklar, yeni doğanlarda görülen tüm kalp rahatsızlıklarının %1 ile %2'sine sebep olmaktadır. 

Şeker hastalığına sahip annelerin bebeklerinde kalp hastalığı bulunma riski %2 ile %6 arasındadır.

3.Teratojenik Etkenler: 

Anne adayının gebelik esnasında sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, X ışınlarına ve bazı kimyasallara maruz kalması ile bazı ilaçları kullanması doğumsal kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.

Çocuklarda görülebilen tüm  bu rahatsızlıkların tanı, kontrol ve tedavileri  ile Çocuk Kardiyoloji Bölümü ilgilenmektedir.

Yukarıdaki konu ve sorular ile daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun


Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe