Uzmanlıklar

Çocuk Hematolojisi Uzmanlığı

Çocuk Hematolojisi

Kelime anlamı kan bilimi olan Hematoloji, tıpta kan ve kemik iliği hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bir bilim dalıdır. 

Bazı kan hastalıkları ve kanserlerin özellikle çocukluk çağında görülüyor olması Çocuk Hematolojisini çok daha önemli ve ayrı bir birim haline getirmiştir.

Çocuk Hematoloji bölümü

 1. Çocuk Onkolojisi, 
 2. Radyasyon Onkolojisi, 
 3. Çocuk Cerrahi, 
 4. Nükleer Tıp, 
 5. Radyoloji gibi, tıbbi bölümlerle iş birliği içinde çalışır.

Bazı özel Hastanelerde bulunan Çocuk Hematolojisi Bölümlerinde, çocukların hastalıklarının yaygınlığı ve önceki kemoterapi deneyimleri göz önünde bulundurularak çocuğa özel planlanan hazırlık protokolleri verilir.

Avrupa Kemik İliği Transplantasyon grubuna (The European Group for Blood and Marrow Transplantation - EBMT) akredite olan merkezlerde, 

kemik iliği transplantasyonları ve kordon kanı işlemleri titizlikle yapılır. 

Hastaolan çocuklar ile ilgili düzenli olarak toplanan Tümör Konseyi'nde, Çocuk Hematoloji-Onkoloji uzmanlarına ek olarak Radyasyon Onkolojisi, Çocuk Cerrahi, Nükleer Tıp ve Radyoloji Uzmanları hastaları birlikte değerlendirerek en uygun tedavi protokolünü geliştirir.

Çocuklarda Görülebilen Hematolojik Hastalıklar ile ilgili aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisini bu bölüm sağlamaktadır.

 • Nutrisyonel anemiler
 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Akut Myeloid  Lösemi
 • Aplastik Anemi
 • Talasemi (Akdeniz anemisi)
 • Hemofili

Çocuk Hematolojisi kliniklerinde, hastalar muayene edildikten ve gerekli tetkitler yapıldıktan sonra hastalık teşhisleri konulur ve gerekli tedaviler düzenlenir.

Çocuk Hematolojisi kliniklerinde uygulanan tedavi yöntemleri çeşitlilik arz etmektedir.

Çocuk Hematolojisi Kliniklerinde uygulan Tedavi Yöntemleri:

 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Kemik iliği (kök hücre) nakli olarak kabaca sıralanabilir.

Yukarıdaki konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız www.doktorbul.com web sitemizi takip ediniz

www.doktorbul.com'u 

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Çocuk Hematolojisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe