Uzmanlıklar

Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı

Cerrahi Onkoloji


Cerrahi Onkoloji, kanser teşhisi, aşamaları ve tedavisi için cerrahiyi kullanmaya odaklanan bir kanser bakım alanıdır. Cerrahi onkologlar ayrıca ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini arttırmaya ve kansere bağlı semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar yapabilirler. Bir hastanın ameliyat için uygun olup olmadığı, tümörün tipi, büyüklüğü, yeri, derecesi ve evresi gibi faktörlerin yanı sıra yaş, fiziksel uygunluk ve diğer tıbbi durumlar da dahil olmak üzere hastanın sağlığıyla ilgili konulara bağlıdır. Birçok hasta, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve / veya hormon tedavisi gibi diğer tedavilerle birlikte kanser ameliyatı geçirebilir. Kanser büyümesini, metastazı veya nüksü önlemeye yardımcı olmak için cerrahi öncesi (neoadjuvan tedavi) veya ameliyat sonrası (adjuvan tedavi) cerrahi olmayan tedaviler uygulanabilir. Kanserin türüne, tümörün boyutuna ve bulunduğu yere bağlı olarak, laparoskopi veya robotik cerrahi gibi minimal invaziv teknikler kullanılarak cerrahi yapılabilir. Diğer şartlar daha invaziv olan ve daha büyük kesiklere sahip olan açık ameliyatları gerektirebilir. Cerrahi bir onkolog, ağrıyı ve yan etkilerini azaltmaya yardımcı olmak ve ameliyattan sonraki iyileşmeyi hızlandırmak için diğer doktorlar ve uzmanlar ile birlikte çalışabilir.

Cerrahi onkoloji, kanser teşhisi, aşamaları ve tedavisi için cerrahiyi kullanmaya odaklanan bir kanser bakım alanıdır. 

Cerrahi onkologlar ayrıca ağrıyı kontrol etmeye, hastanın konfor seviyesini arttırmaya ve kansere bağlı semptomları ve yan etkileri yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar yapabilirler.

Onkolojik Cerrahi, kanser teşhisi, kanserin evresinin tespiti ve tedavisi için cerrahiyi kullanmaya odaklanan bir alandır.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı nasıl olunur?

Doktorluk lisansını aldıktan sonra onkolojide uzmanlaşmak isteyen doktorlar, TUS'a (Tıpta Uzmanlık Sınavı) girip tıbbi onkoloji, çocuk hematolojisi ve onkolojisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi ya da radyasyon onkolojisi bölümlerinden birinde eğitim almaya hak kazanmalıdır.

Onkoloji hastanelerinin ve merkezlerinin kişiselleştirilmiş tedavi uygulaması, erken tanı araçlarına sahip olması, teşhis ve tedavi planında ileri teknoloji kullanabilmesi gerekir.

Türkiye’de yeterli sayıda kapsamlı onkoloji merkezi ve uzmanı bulunmamaktadır.

Türkiye’deki önemli Onkoloji hastaneleri aşağıdadır:

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü
  • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
  • Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü
  • Amerikan Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü
  • Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi 

Bu hastanelerin yanısıra bazı özel hastanelerde de onkoloji bölümleri tesis edilmiş ve yukarıda belirtilen hastalıkların tanı ve tedavilerinde etkin rol oynamaktadırlar.

Yukarıdaki konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız www.doktorbul.com web sitemizi takip ediniz


www.doktorbul.com'

Ziyaret edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Cerrahi Onkoloji Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe