Uzmanlıklar

Alternatif Tıp Uzmanlığı

Alternatif Tıp

Alternatif Terapi Yöntemleri; hastaların fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını bir bütün olarak ele alan ve onları buna göre tedavi etmekte kullanılan metotlar olarak isimlendirilen tedavi yöntemleridir. Alternatif tıp uzmanı olabilmek için resmi olarak alınan bir eğitim kurumu olmamaktadır. Bu konuda çalışan kişilerin bir otorite tarafından denetlenmeleri gerekmektedir.

Alternatif terapi yöntemlerini tamamen tıbbın yerine koymak doğru bir davranış biçimi olmayacaktır. Ancak belki de binlerce yıldan beri uygulanan bu alternatif tıp diye adlandırılan yöntemlerinin kişilere sağladığı faydalar da hiç küçümsenmeyecek kadar fazladır. Hasta olan kişinin sadece ağrısının azaltılması ve tıbbi yöntemlere daha iyi reaksiyon vermesi için uygulanmaları tıbbi yöntemler ile tedaviler için, yardımcı olabilmektedir. Bu yüzden Alternatif Tıp yöntemlerine tamamlayıcı tedavi yöntemleri adının da sıklıkla verildiği görülmektedir. Alternatif tıp yöntemlerine örnek olarak osteopati (kırıkçılık), el ve ayak bakımı, akupunktur, hacamat gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler verilebilir.

Çağımızda , Alternatif Tıp'a yönelimler artmaktadır. Bunun sebepleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

Binlerce yıldır Çin ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan ve uygulanmaya devam eden alternatif tıp ile ilgili tedavi yöntemleri, sentetik ilaçlarla meydana gelebilen yan etkilerin yol açtığı ciddi sağlık sorunları, bazı kronik rahatsızlıkların kesin sonuç alıcı tedavisinin olmayışı ya da hasta için uzun, rahatsızlık verici oluşu ve getirdiği ekonomik yük, Batı ülkelerinde temeli 1960'lı yıllara kadar giden alternatif tıp  arayışları ve doğala dönüş söylem ve eylemleri alternatif tıp uygulamalarının popüler hale gelmesinde çok önemli katkılarda bulunmuştur. Kişileri Alternatif Tıp'a yönelten bazı motive edici faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Sosyal ve Kültürel Nedenler
  • Halkın Genelinde Bilimsel Literatürü Anlama Seviyesinin Düşük Olması,
  • New Age gibi Bazı Mistisizm Akımları ile İlişkili Olarak Artış Gösteren  Bilim Karşıtlıkları,
  • Komplo Teorilerinin Artış Göstermesi,
  • Bilimsel tıp ve metotlarından duyulan Hoşnutsuzlar, 
  • İnsanların bazı şeylere inanmak istemeleri (  Plasebo etkisi / İnanma isteği)
  • Kişilerin Özgüven koruma kaygıları ve Toplumda Varoluşlarını bu şekilde gösterme İstekleri.

Yukarıdaki Konu ve Sorular İle İlgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz.

www.doktorbul.com'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun.


Alternatif Tıp Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe