Uzmanlıklar

Aile Terapisi Uzmanlığı

Aile Terapisi

Aile  Terapisi ve  Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine aile danışmanlığı adı verilir.

Aile, kendi başına soyut bir kavramdır , ancak kendi başınabir bütün ve canlı bir kurumdur.

Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine ve aile içerisindeki kişilere uyum sağlar.

Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi, işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal ilişkiler açısından çok önemlidir.

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır. 

Bu müessese halkın sağlığı ve  duygusal doyumları açısından çok önemlidir.  

Aile Danışmanlığı  Amaç ve İşlevleri;

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi etkiler ve çözüm sırasında ailenin tüm fertleri belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olan kurum aile danışmanlığı kurumudur. 

Aile danışmanlığının belirgin ve açık amaçları bulunmaktadır.

Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

  • Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak,
  • Aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynaklarına inilerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır.
  • Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi  durumlarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir.
  • Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak,

Aile danışmanlığının en önemli amaç ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Yukarıdaki konular ve sorular ile bilgilere www.doktorbul.com web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Ziyaret Edin, Randevu  Alın ve Tedavi olun.

Aile Terapisi Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe