Uzmanlıklar

Aile Hekimliği Uzmanlığı

Aile Hekimliği


Aile hekimleri, kişilere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve rehabilitasyona yönelik  sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği zamanlarda, gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı ya da bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman  tabiplerdir.

Aile hekimleri görev ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
 2. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunar,
 3. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir,
 4. Kendisine kayıt olan kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunur veya kişiler ile iletişime geçer,
 5. Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yeni doğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapar,
 6. Periyodik sağlık muayeneleri yapar,
 7. Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlar  ya da bu hizmetleri verir,
 8. Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını günceller,
 9. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir,
 10. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder,
 11. Sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir ve dosyalar,
 12. ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar,
 13. Gerektiğinde müracaatta bulunan hastaları gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar,
 14. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
 15. Aile sağlığı merkezini yönetir, birlikte çalıştığı ekibi denetler ve hizmet içi eğitimlerini sağlar,
 16. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenler.

Yukarıdaki Konu ve Sorular ile ilgili olarak bilgi ve randevu almak için www.doktorbul.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.doktorbul.com 'u

Ziyaret Edin, Randevu Alın, Tedavi Olun

Aile Hekimliği Uzmanlığı İle İlgili Soru Sor
Hata! Kod:xe