Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Acı Ağız Sendromu
 • Akalazya
 • Alkalen Reflü Gastrit (Safra Gastriti)
 • Amipli Dizanteri
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Anal Fissür
 • Anemi
 • anüs kanama
 • Asit Etyoloji
 • Atrofik Gastrit
 • Bağırsak Gazı
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağırsakların Damarsal (Vasküler) Hastalıkları
 • Barrett Özofagusu (Barrett Metaplazisi)
 • Budd Chiari
 • Cmv Hepatit
 • çölyak hastalığı
 • Crohn Hastalığı
 • Duodenal Ülser
 • Enfeksiyöz Enterokolitler
 • Fonksiyonel Dispepsi
 • Gastrit
 • Gastroenterit
 • Gastrointestinal Kanama
 • Gastroözofegeal Reflü Hastalığı
 • Gastroparezi (Mide Felci)
 • Gıda Alerjisi
 • Gluten Enteropatisi
 • Hazımsızlık
 • Helikobakter Pilori
 • Hemokromatoz
 • Hepatit C
 • Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
 • İrritabl Bağırsak Sendromu
 • İshal
 • Kabızlık
 • Karaciğer Büyümesi
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Karaciğer Kanseri
 • Karaciğer Transplantasyonu (Nakli)
 • Karaciğer Tümörleri
 • Karaciğer Yağlanması
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Karın Ağrısı
 • Karın Boşluğunda Sıvı Toplanması (Assit)
 • Kısa Barsak Sendromu (KBS)
 • Kolit
 • Kolon Kanseri
 • Kronik Hepatit
 • Kronik Konstipasyon
 • Laktoz İntoleransı (Laktoz Hassasiyeti)
 • Megakolon
 • Mide Bulantısı
 • Mide Ekşimesi
 • Mide Hastalıkları
 • Mide Spazmı
 • Mide Yanması
 • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
 • On İki Parmak Bağırsağı Ülseri
 • Otoimmün Hepatit
 • Pankreas İltihabı
 • Pankreas Kanseri
 • peptik ülser hastalığı
 • Peritonit
 • Porfiri (Porphyria)
 • Primer Bilier Siroz
 • Reflü
 • Safra Kesesi İltihabı
 • Safra Yolları Hastalıkları
 • Sarılık
 • Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
 • Siroz
 • Sklerozan Kolanjit
 • Turist İshali
 • Ülseratif Kolit
 • ülserler
 • Vitamin Eksikliği
 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Yemek Borusu Hastalıkları
 • Yemek Borusu Yangılanması
 • Yutma Güçlüğü
Uzm. Dr. Ufuk Avcıoğlu için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?