Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Alzheimer
 • Anensefali
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Aşırı Terleme
 • Ataksi
 • Ateşli Havale
 • Bayılmalar
 • Bel Ağrısı
 • Beyin Anevrizması
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Beyin Enfarktüsü
 • Beyin Hastalıkları
 • Beyin Kanaması
 • Beyin Kireçlenmesi
 • Beyin Tümörü
 • Beyinde Damar Tıkanıklığı
 • Botulinum toksini
 • Çocuklarda Baş Ağrısı
 • Davranış Bozukluğu
 • Demans
 • Dirençli Epilepsi
 • Distoni
 • El Ve Ayak Uyuşması
 • Ensefalit (Beyin İltihabı)
 • Epilepsi
 • Felç
 • Fibromyalji
 • Glomus Carotium
 • Göz Hastalıkları
 • Gullian Barre Sendromu
 • Hareket Bozuklukları
 • Hipofiz Adenomu
 • İnme
 • İskemik Atak
 • Karpal Tünel
 • Kaşıntı
 • Kısmi Felç
 • Kulak Çınlaması
 • Küme Başağrısı
 • Majör Depresif Bozukluk
 • Manik Depresif Bozukluk
 • Menenjit
 • Mide Bulantısı
 • Migren
 • MS
 • Multipl Skleroz
 • Myastenia Gravis
 • Nevralji
 • Niemann-Pick Hastalığı
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Nöropati
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)
 • Parasomniler
 • Parkinson Hastalığı
 • Parkinsonizm
 • Polinöropati
 • Psödotümör Serebri
 • R51 Baş Ağrısı
 • Sara
 • Sara (Epilepsi)
 • Senkop (bayılma)
 • Sigara Bağımlılığı
 • Sinir Bozukluğu
 • Sinir Hastalığı
 • Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Sinirsel Ağrılar
 • Sinirsel Hazımsızlık
 • Skleroz
 • Sol Hemipleji
 • Stres
 • SVO
 • Trigeminus Nevralji
 • Unutkanlık
 • Uyku Bozukluğu
 • Uykusuzluk
 • Yüz Felci
Uzm. Dr. İlknur Aygün Demir için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?