Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Akciğer Hastalıkları
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Akut Bronşit
 • Allerjik Rinit
 • Anaerob Enfeksiyonlar
 • Ateş
 • Bağırsak Enfeksiyonu
 • Bakteriyüri
 • Beyin Enfarktüsü
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Bruselloz
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Cilt Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Enfeksiyonlu Yara
 • Enterit
 • Febril Nötropeni
 • Gribal Enfeksiyon
 • Grip
 • Halsizlik
 • Hepatit C
 • HIV (AIDS)
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İshal
 • Karın Ağrısı
 • KOAH
 • Kuduz
 • Kuduz (hidrofobi)
 • Lenfanjit
 • Menenjit
 • Nörolojik Hastalıklar
 • Orta Kulak İltihabı
 • Osteomiyelit
 • Sarılık
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Tifo
 • Üriner Enfeksiyon
 • Viral Enfeksiyon
 • Zatürree
Uzm. Dr. Alper Akdağ için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?