Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Aferez
 • Ailevi Akdeniz Ateşi
 • Akciğer Kanserleri
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
 • Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
 • Akut Myeloid Lösemi (AML)
 • Anemiler
 • aplastik anemi
 • Bağışıklık Bozuklukları
 • Beyin Tümörleri
 • Böbrek Kanseri
 • Burkitt Lenfoması
 • Castleman Hastalığı
 • Cilt Kanserleri
 • Dalak Büyümeleri
 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
 • Enfeksiyöz Mononükleoz
 • Eritrositoz
 • Esansiyel Trombositoz
 • Folik Asit Eksikliği
 • Folliküler Lenfoma
 • Gastrointestinal Tümörler
 • Genetik Kanserler
 • Gırtlak (Larenks) Kanseri
 • Hairy Cell Lösemi
 • Halsizlik
 • Hematom
 • hemolitik anemi
 • Hepatit C
 • herediter sferositoz
 • Hipereozinofilik Sendrom
 • Hodgkin's Lenfoma
 • İkinci Görüş
 • İmmün Trompositopenik Purpura (İTP)
 • İyi Huylu Kanserler
 • Kalın Barsak Kanserleri
 • Kan Kanserleri
 • Kanama Bozuklukları
 • Kanser ve Beslenme
 • Kanserde Destek Tedaviler
 • Kanserden Korunma
 • Kaposi Sarkomu
 • Karaciğer Tümörleri
 • Kemik İliği Nakilleri
 • Kikuchi Hastalığı
 • Kilo Kaybı
 • Kök Hücre Nakli
 • Kök Hücre Toplanması
 • Kronik Lenfositik Lösemi
 • Kronik Myeloid Lösemi
 • Küçük Lenfositik Lenfoma
 • Lenf Bezi Büyümeleri
 • Lenfoblastik Lenfoma
 • Lenfomalar
 • Liposarkom
 • Lökopeni
 • Lökosit Bozuklukları
 • Lökositoz
 • Malign Melanom
 • MALTOMA
 • Mantle Hücreli Lenfoma
 • Marjinal Zon Lenfoma
 • Megaloblastik Anemi
 • Meme Kanserleri
 • Mesane Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Multipl myelom
 • Non-Hodgkin's Lenfoma
 • Nöroendokrin Tümörler
 • Nötropeni
 • Orak Hücreli Anemi
 • Otolog Kök Hücre Nakli
 • Pankreas Kanseri
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Plazmaferez
 • Plazmasitomlar
 • Polisitemi Vera
 • Primer Myelofibroz
 • Proksismal Nokturnal Hemoglobinüri
 • Prostat Ca
 • Rahim Ağzı Kanseri
 • Rahim Kanseri
 • Safra Kesesi Kanseri
 • Safra Yolları Kanserleri
 • Sarkoidoz
 • Sarkomlar
 • Testis Kanseri
 • Tiroid Kanserleri
 • Tromboemboli
 • Trombosit Bozuklukları
 • Trombositopeni
 • Trombositoz
 • Tüm Kan Hastalıkları
 • Tüm Kanserler
 • Vitamin B12 eksikliği
 • Vitamin Eksikliği
 • Wilm's Tümörü
Prof. Dr. Evren Özdemir için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?