Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Akut poststreptokokkal glomerulonefrit
 • Akut romatizmal ateş
 • Alport sendromu
 • Bartter sendromu
 • Böbrek Genişlemesi
 • Böbrek İltihabı
 • Böbrek tümörleri
 • Böbrek ve idrar yolları travması
 • Böbrek yetmezliği
 • Damarsal anormallikler
 • Enürezis
 • Geçici proteinüri
 • Gitelman sendromu
 • Goodpasture hastalığı
 • Hemolitik-Üremik sendrom
 • Henoch Schönlein purpura glomerulonefriti
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • Hiperimmunglobulin D sendromu
 • İdiopatik hiperkalsiüri
 • İdrar Kaçırma
 • İdrar Yolları İltihabı
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İltihaplı Eklem Romatizması
 • İnce glomeruler bazal membran hastalığı
 • İnterstisyel nefrit
 • İşeme disfonksiyonu
 • Juvenil romatoid artrit
 • Kalıcı proteinüri
 • Kawasaki hastalığı
 • Kriyoprinopati
 • Lyme hastalığı
 • Membranoproliferatif glomerulonefrit
 • Membranöz glomerulonefrit
 • Mesane anormallikleri
 • Miks bağ doku hastalıkları
 • Munchausen sendromu
 • Nefrojenik
 • Nefrokalsinozis
 • nefrolitiyaz
 • Nefrotik Sendrom
 • Nörojen Mesane
 • Orak Hücreli Anemi
 • Ortostatik proteinüri
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
 • Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
 • PFAPA
 • Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Piyelonefrit
 • Pnömoni
 • Poliarteritis nodosa
 • Posterior Üretral Valv
 • Psoriatik artrit
 • Reaktif Artrit
 • Renal tübüler asidoz
 • romatizma hastalıkları
 • Septik Artrit
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Sjögren Sendromu
 • Skleroderma
 • Takayasu Arteriti
 • TRAPS
 • Tubulointerstisyel nefrit
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Üreteropelvik darlık
 • Üreterovezikal Darlık
 • Üretrit
 • vaskülit
 • Vesikoureteral Reflü
 • Zayıflık
Prof. Dr. Esra Baskın için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?