Doktorunuzdan uygun olan tarihler için randevu alıp muayene olabilirsiniz.

1Tarihi Seçin

 • Randevu İçin Uygun
 • Randevu İçin Uygun Değil

2Saat Seçin

Tedavi Ettiği Hastalıklar

Doktorun tedavi ettiği hastalıklar listesi.

Hastalıklar
 • Böbrek Genişlemesi
 • Böbrek yetmezliği
 • Çocuklarda Yüksek Ateş
 • Geçici proteinüri
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • hipertansiyon
 • İdrar Kaçırma
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İnce glomeruler bazal membran hastalığı
 • kanlı idrar
 • Munchausen sendromu
 • Nefrotik Sendrom
 • Nörojen Mesane
 • Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
 • Otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı
 • Posterior Üretral Valv
 • Tüm Çocuk Hastalıkları
 • Üreteropelvik darlık
 • Üreterovezikal Darlık
 • vaskülit
 • Vesikoureteral Reflü
Prof. Dr. Cihangir Akgün için bir değerlendirmede bulunmak ister misiniz?