Beyin tümörü nedir?
      Kafatası bölgesinde kontrol dışı büyüyen hücrelere beyin tümörü denir.
Bu tümörler beyinde oluşabilir veya beyin çevresindeki dokulardan gelişebilir ve kafatasına doğru büyüyebilir. Kafatasındaki tümörler, artan basınca yanıt olarak, açık semptomlar gösterebilir.

Beyin tümörlerinin başlıca belirtileri şunlardır; Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma.

   Beyin tümörlerinin görülme sıklığı yaşa bağlı artış göstermektedir. Birçok kanser türünde olduğu gibi, beyin tümörlerinin neden geliştiğine dair net bir açıklama yoktur. Beyin tümörleri ve yaş arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörlerinin görülme sıklığının arttığını göstermektedir. Ancak beyin tümörleri her yaş grubunda ortaya çıkabilir.

Dünya nüfusunun yaşlanması nedeniyle beyin tümörlerinin gelişiminin toplumda daha yaygın hale geleceği tahmin edilmektedir. Araştırmalar, 100.000 kişiden 5'inin beyin tümörü geliştirdiğini gösteriyor.
     Bu oranın önümüzdeki birkaç yıl içinde artması bekleniyor ve bilim adamları ilgi odağında. Beyin tümörlerinin tedavisine ve bunlarla ilişkili yaşam kalitesine odaklanır ve beyin tümörleri tıbbi gözetim altında tedavi edilmeli.
Beyin tümörünün belirtileri nelerdir?
    Beyin tümörleri kafatasındaki tümörler olduğundan, kafatasındaki artan basınç sıklıkla şiddetli baş ağrılarına, mide bulantısına ve kusmaya neden olur. Bunun dışında beynin etkilenen bölgesine bağlı olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar.

Bu belirtiler; 

  • Vücudun sağ veya sol tarafında güçsüzlük,
  • Sağırlık,
  • Yürüyüş bozukluğu,
  • Görme kaybı,
  • Zayıf hafıza,
  • Konuşmada zorlanma,
  • dengesizlik

Tümörde teşhis yöntemi ?
Beyin tümörlerinin teşhisi için tanısal görüntüleme yöntemleri;  beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemedir.
Beyin tomografisi bazı özel tümörler hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar. Bununla birlikte, manyetik rezonans görüntüleme artık beyin tümörlerini teşhis etmek için standarttır.
Beynin yapısı, tümörün bulunduğu bölge, bazen tümörün türü, beyin ve sinirlerin tümörden ne kadar kötü etkilendiği hakkında detaylı bilgi verir.

  Bunun dışında anjiyografi, PET gibi başka yöntemlere ihtiyaç duyulabilir. Bunlar, tümörün kanlanma özellikleri ve malignitesi hakkında bilgi sağlar.
Tedavi
  Temel olarak beyin tümörlerini tedavi etmek için üç farklı yöntem kullanılmaktadır. Bu; ameliyat, ilaç, radyasyon tedavisi. Bu yöntemlerden öncelikle cerrahi yöntem ön plandadır. Yani, tümör genellikle kafatasının içindeki beyne baskı uygulayarak kafa içi basıncını arttırır.
Cerrahi tedavi sırasında; patolojik inceleme ile tümörün çıkarılması, beyin ve sinirlerin dekompresyonu ve tümör tipinin belirlenmesi mümkündür. Ayrıca günümüzde cerrahi tedavide büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Ameliyat mikroskoplarının kullanımı, birkaçını saymak gerekirse, norm haline geldi. İntraoperatif MRG kullanımı, bazı tümörlerin çıkarılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Geçmişe kıyasla cerrahi müdahalenin komplikasyon oranı önemli ölçüde azalmıştır.
Kemoterapi (ilaç tedavisi)
Son yıllarda ilaç tedavisi alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Kötü huylu tümörler için yaygın olarak kullanılan kemoterapi, hastanın ömrünü uzatır ve bazen tam iyileşmeye yol açar. Ancak özellikle iyi huylu ve hipofiz tümörlerinde ilaç tedavisi gerekebilir.
Radyasyon (radyasyon tedavisi)
Beyin tümörleri için radyasyon kullanımının uzun bir geçmişi vardır. Ayrıca beyin tümörlerini tedavi etmek için radyocerrahi adı verilen gama bıçağı ve siber bıçak radyocerrahisi gibi yöntemler kullanılabilir.

Sağlıklı Günler...